Cursus Christelijke Pedagogiek

25-09-2018

Driestar Educatief laat je vijf avonden kennismaken met (de wortels van de) christelijke pedagogiek  en de betekenis daarvan voor de opvoeding door middel van een Cursus Christelijke Pedagogiek. Wat is kenmerkend voor een christelijke pedagogiek? Voeden alleen christelijke ouders hun kinderen christelijk op? Heeft deze pedagogiek in deze seculiere tijd nog wel bestaansrecht? 

 

Christelijke pedagogiek is tegenwoordig, zeker wetenschappelijk gezien, volkomen achterhaald. Wie vandaag aan de dag nog wil nadenken over pedagogische vraagstukken vanuit vastomlijnde Bijbelse kaders, plaatst zichzelf al snel buiten de wetenschappelijke discussie. Maar is daar eigenlijk wel reden voor? Hoe wetenschappelijk is de niet-christelijke pedagogiek? Deze nieuwe cursus Christelijke pedagogiek beoogt een verdere doordenking van de christelijke pedagogiek en de betekenis ervan voor de opvoeding in deze tijd.

 

Inhoud cursus

We nemen kennis van een aantal relevante teksten van christelijke pedagogen uit het verleden, zoals H. Bavinck, Ph. A. Kohnstamm, J.H. Gunning, J. Waterink en W. ter Horst. We gaan na wat deze pedagogen in de context van deze tijd ons te zeggen hebben als het gaat om christelijke pedagogiek. Daarnaast zullen we nadenken over de pedagogische consequenties van het Bijbels mens- en kindbeeld. Pedagogische begrippen als ‘gezag’ en ‘gehoorzaamheid’ proberen we te duiden vanuit een Bijbelse optiek. Dat doen we ook als we nadenken over met name morele opvoeding.

 

Cursusleider

Drs. C.W. (Kees) Schimmel, docent pedagogiek aan de hbo-opleiding Pedagogiek van Driestar hogeschool, verzorgt de cursus. Hij al vele jaren werkzaam (geweest) in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook verzorgt hij regelmatig opvoedingscursussen voor ouders.

 

Doelgroep

De cursus Christelijke pedagogiek richt op een brede doelgroep. Als je dagelijks met opvoeding en/of opvoedingsvraagstukken te maken hebt (ouders, leraren, hulpverleners), een pedagogische studie volgt of om andere redenen geïnteresseerd bent, ben je van harte welkom!

 

Meer info, data, kosten en inschrijving

 

Bron: Driestar Educatief

 

 

 

Terug naar vorige pagina