Nationale studiedag 'Jongens in het primair onderwijs'

14-11-2018

Veel jongens groeien anders op dan meisjes: denk aan hun sterkere behoefte aan beweging. In fysiek opzicht laten ze zich maar al te graag gelden. Hun brein rijpt langzamer en meer onregelmatig. Ook hun taalontwikkeling verloopt anders dan bij meisjes, meer via beweging en dingen doen of maken. Opvoeden is uitvinden. Hoe kunt u met plezier inspelen op de ontwikkeling en creatieve energie van jongens?

 

 

Saxion Pabo Lerarenopleiding in Deventer organiseert in samenwerking met Lauk Woltring (Werken met Jongens) op 14 november een studiedag. Tijdens deze studiedag wordt gekeken naar het feit dat prestaties van jongens over de gehele linie in het onderwijs (relatief) achteruit zijn gegaan. Bij gelijke eindtoets in het PO krijgen zij vaak een ‘lager’ vervolgadvies voor het voortgezet onderwijs.  Verder vallen zij vaker uit en/of blijven zij onder hun vermogen presteren. Met nare gevolgen voor henzelf en last voor hun omgeving. Het is de vraag of het huidige onderwijs niet meer geschikt is voor meisjes dan voor jongens. Of passen meisjes zich juist beter aan?

Op deze dag niet alleen boeiende lezingen van topsprekers, maar ook een 23-tal grotendeels interactieve workshops. Er worden geen waarheden uitgedeeld maar  we gaan vooral  uitzoeken wat nodig is, wat ons te doen staat en waar we het verschil kunnen maken.

 

Doelgroep

Deze dag is onder andere bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs, leerlingbegeleiders, professionals in en om het PO, directeuren, bestuursleden, inspectie, beleidsmakers en overige professionals in en om het primair onderwijs.

 

Kosten en locatie Deventer

 

Meer informatie en inschrijving

 

 

 

Terug naar vorige pagina