Nieuws

 • 22-11-2018

  Voorzitter PO-Raad lijsttrekker GroenLinks in EK

  De voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller, is door het partijbestuur van GroenLinks kandidaat gesteld voor het...

  lees meer >
 • 19-11-2018

  Dashboard onderwijscijfers

  Het ministerie van OCW heeft een dashboard ingericht voor de verantwoording van alle OCW-cijfers 2019.    In...

  lees meer >
 • 16-11-2018

  Burgerschapsvorming - wordt vervolgd

  Sinds 2006 kent Nederland de wet ‘actief burgerschap en sociale integratie’. De wet- en regelgeving...

  lees meer >
 • 15-11-2018

  Duurzame aanpak lerarentekort

  De PO-Raad heeft een dossier aangemaakt voor de aanpak van het lerarentekort. In dit dossier...

  lees meer >
 • 13-11-2018

  Rekenen gaat weer meetellen bij examen vo en mbo

  Rekenen gaat vanaf het schooljaar 2019-2020 meetellen voor de diplomering in het vo en mbo...

  lees meer >
 • 07-11-2018

  Onderwijsraad komt met advies hervorming leraarschap

  Er is veel aandacht voor het lerarenberoep, zowel bij beleidsmakers als in de media. Terecht,...

  lees meer >
 • 05-11-2018

  Interview met minister Slob

  Na anderhalf jaar actievoeren voelt het Onderwijsblad van de AOb minister Slob aan de tand....

  lees meer >