De waarde van slimme onderwijstalenten

12-03-2019

Landen die leraren goed betalen, hebben minder last van tekorten en zien de schoolprestaties verbeteren. Dat blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek van de Amerikaanse onderwijseconoom Eric Hanushek. Blijft de betaling laag, dan zullen na mannen ook vrouwen voor andere beroepen kiezen dan het leraarsvak, voorspelt hij. In Nederland lijkt die trend al ingezet.

 

Het onderzoeksproject is opgezet omdat de Verenigde Staten worstelen met een groot lerarentekort en lage onderwijsprestaties. Terwijl bijvoorbeeld Finland hoog scoort in de internationale ranglijsten voor schoolprestaties, bungelen de Verenigde Staten al decennia lang rond het midden. Met wiskunde zelfs royaal en verontrustend beneden het gemiddelde. Niet zo verwonderlijk, vinden Hanushek en zijn onderzoeksteam, na hun onderzoek dat half februari verscheen.

 

Werven

‘Wat wij laten zien is dat landen die slimmere leraren rekruteren, actief beleid hebben om leraren te werven uit de betere afgestudeerden’, zegt Hansuhek in het tijdschrift EducationWeek. Hij wijst op Finland, waar leraren geworven worden uit de best presterende jongeren. In de Verenigde Staten zijn het de jongeren die heel gemiddelde schoolcijfers halen. De reden dat de slimste Amerikaanse studenten niet voor het onderwijs kiezen, noemt hij verklaarbaar.‘Onze leraren zijn onderbetaald. Zo krijgen we niet de beste kandidaten.’

 

In de Verenigde Staten ligt het lerarensalaris in het basis- en voortgezet onderwijs, volgens de door de onderzoekers gebruikte cijfers, gemiddeld 22 procent lager. Het kost het Amerikaanse onderwijs grote moeite om voldoende leraren te vinden, de tekorten in veel staten lopen op. De belangstelling voor de lerarenopleiding loopt al jarenlang terug. De afgelopen maanden is er in meerdere staten gestaakt voor een hoger loon soms in combinatie met klassenverkleining, met wisselend succes.

 

Economische groei

Het onderzoek laat zien dat de onderwijsprestaties omhoog kunnen, als meer jongeren voor het leraarsvak kiezen die zelf hoge cijfers haalden. Partijen die dat willen bereiken, moet leraren dan ook beter betalen, luidt het advies van de onderwijseconomen.

Hanushek werkt als hoogleraar bij de Stanford University. Hij onderzoekt en publiceert veel over de effecten van onderwijsinvesteringen op de economische groei. Investeringen in onderwijs betalen zich dubbel en dwars terug in de vorm van een hogere economische groei.

 

Het nu verschenen onderzoek: ‘The value of smarter teachers’ koppelt de Pisa-scores voor rekenen, taal en natuurwetenschappen aan de Oeso-gegevens over het opleidingsniveau van volwassenen en leraren plus hun salarissen in 31 landen. De uitkomst van hun onderzoek is volgens Hanushek en zijn collega’s na allerlei controle-slagen stevig: betere leraren leveren beter onderwijs. En betere leraren krijg je door ze beter te betalen, een concurrerend salaris ten opzichte van andere afgestudeerden in het hoger onderwijs.

 

Lees verder bij AOb

 

Nederlandse leraren zitten overigens qua salaris volgens de OECD boven het gemiddelde

 

Bron: AOb, NCEE

 

 

Terug naar vorige pagina