Hoopgevend: flinke groei bij pabo's!

04-07-2018

Het aantal jongeren dat voor een pabo-opleiding kiest groeit komend jaar flink, meldt de AOb. Op dit moment hebben zich bijna tienduizend mensen ingeschreven. Vooral deeltijdopleidingen zijn populair (+29 procent), maar ook de voltijdopleidingen doen het goed (+11 procent).

 

“Het is verheugend dat meer jongeren kiezen voor het leraarsberoep”, zegt AOb-bestuurder primair onderwijs Eugenie Stolk. “Maar het is nog niet genoeg om de tekorten op te lossen. Bovendien duurt het nog een tijdje voor deze groep voor de klas staat.”

De cijfers van de hogescholen dateren van kort na het onderhandelaarsakkoord primair onderwijs over een nieuwe cao, met daarin een flinke salarisverbetering voor leraren. Stolk: “Dat kan nog nauwelijks effect hebben gehad, maar misschien dat twijfelaars de komende tijd over de streep worden getrokken.”

 

Groei

De voltijdopleidingen zien half juni hun studentenaantal met bijna 800 groeien. Buiten de Randstad is de groei iets hoger (+12 procent), binnen de Randstad iets lager (+10 procent). De deeltijdopleidingen zijn erg populair en zien hun studentenaantal vooralsnog met 29 procent groeien.

 

Benieuwd naar de studentenaantallen per pabo? Bekijk de tabellen hieronder voor een overzicht.

Voltijdopleidingen leraar basisonderwijs

2018

2017

 

 

Totaal voltijd

7.864

7.088

776

11%

Avans Hogeschool

276

222

54

24%

Christelijke Hogeschool Ede

169

152

17

11%

Christelijke Hogeschool Windesheim

330

351

-21

-6%

Haagse Hogeschool

188

154

34

22%

Driestar

221

217

4

2%

Fontys

578

554

24

4%

Hanzehogeschool

484

358

126

35%

INHOLLAND

512

398

114

29%

Hogeschool IPABO

369

353

16

5%

Hogeschool Leiden

457

408

49

12%

Hogeschool Rotterdam

364

391

-27

-7%

Hogeschool Utrecht

285

277

8

3%

Hogeschool van Amsterdam

317

295

22

7%

Hogeschool Arnhem Nijmegen

581

482

99

21%

Hogeschool Zeeland

113

120

-7

-6%

Iselinge

156

144

12

8%

Katholieke PABO Zwolle

234

252

-18

-7%

Marnix Academie

439

359

80

22%

NHL/Stenden

611

528

83

16%

Pedagogische Hogeschool de Kempel

313

266

47

18%

Saxion

359

359

0

0%

Thomas More Hogeschool

229

246

-17

-7%

Viaa-Gereformeerde Hogeschool

172

111

61

55%

Hogeschool Zuyd

107

91

16

18%

 

Deeltijd opleidingen leraar basisonderwijs

2018

2017

 

 

Totaal deeltijd

1.735

1.347

388

29%

Avans Hogeschool

35

28

7

25%

Christelijke Hogeschool Ede

36

22

14

64%

Christelijke Hogeschool Windesheim

77

0

77

 

Haagse Hogeschool

105

79

26

33%

Driestar

18

34

-16

-47%

Fontys

126

88

38

43%

Inholland

309

293

16

5%

Hogeschool IPABO

96

80

16

20%

Hogeschool Leiden

133

145

-12

-8%

Hogeschool Rotterdam

98

65

33

51%

Hogeschool Utrecht

97

82

15

18%

Hogeschool van Amsterdam

34

28

6

21%

Hogeschool Arnhem Nijmegen

80

71

9

13%

Hogeschool Zeeland

1

4

-3

-75%

 

Bron: AOb

 

 

Terug naar vorige pagina