Lerarenregister niet verplicht, maar vrijwillig

11-06-2018

Leraren worden toch niet gedwongen hun vakbekwaamheid met diploma's en bijscholing openbaar te maken. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zet voorlopig een streep door het omstreden nationale lerarenregister, dat docenten verplicht hun vakkundigheid aan te tonen.

Het lerarenregister bestaat al, maar is vrijwillig. De verplichte invoering, vanaf 1 juli, is een plan van voormalig VVD-staatssecretaris Dekker. Hij noemde het een "stok achter de deur" om te voorkomen dat leraren zonder diploma's voor de klas staan. Het nijpende lerarentekort dwingt scholen leraren aan te nemen die nog niet de juiste diploma's hebben gehaald.

 

Onwerkbaar

Het plan leidde tot veel protest. Scholen en docenten noemden het systeem te veel van bovenaf opgelegd. De Raad van State was in 2016 al kritisch en betitelde het plan om leraren hun lesbevoegdheid af te pakken als "onwerkbaar". De raad adviseerde om eerst het lerarentekort aan te pakken.

Minister Slob ziet dat er geen draagvlak is en wil het de leraren niet van bovenaf opleggen. Hij hoopt naar eigen zeggen op een stevige, representatieve beroepsorganisatie die van "onderop" tot stand komt. "We maken een pas op de plaats met het verplicht stellen ervan", schrijft de minister. Op vrijwillige basis gaat het register wel door.

 

Lees het hele artikel

 

Bron: NOS

 

 

 

Terug naar vorige pagina