Minister Slob trekt extra miljoenen uit voor zij-instroom

12-10-2018

Er komt extra geld vrij voor zij-instromers die aan de slag willen als docent op basis- en middelbare scholen. Daarnaast worden scholen in de Randstad die kampen met een groot lerarentekort financieel ondersteund. Het kabinet trekt in totaal 21 miljoen euro uit, zo maakte minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs donderdagmiddag bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer.

 

Eind september werd duidelijk dat de subsidiepot voor het lerarentekort zo goed als op is. Ondertussen stapelen de problemen zich op, met name in het basisonderwijs. Mensen met een hbo- of een universitair diploma mogen gelijk lesgeven, terwijl ze ondertussen hun lesbevoegdheid halen. Die mensen worden zij-instromers genoemd. Per instromer kunnen scholen een subsidie van 20.000 euro aanvragen. Voor basisscholen zat er 3,2 miljoen euro in de pot, maar dat is bijna op. Daarom trekt Slob daar nu nog eens 4 miljoen euro voor uit, gaf hij donderdag aan in een debat over leraren

 

Doordat veel leraren de komende jaren met pensioen gaan en de instroom van jonge leraren beperkt is, ontstaat in 2020 naar verwachting een tekort van vierduizend fte, waarschuwde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eerder.

 

Ondertussen zijn er veel mensen die best leraar willen worden. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de beroepsbevolking interesse heeft in het leraarschap. Veel van hen vinden het echter te duur en tijdrovend om hun lesbevoegdheid te halen.

 

Meerdere posten 

Het geld dat nu extra vrijkomt wordt verdeeld over meerdere posten. Zo trekt Slob vier miljoen uit voor het lerarentekort in het basisonderwijs en ook vier miljoen om in 2019 zij-instroom op zowel basis- als middelbare scholen mogelijk te maken. Voor zij-instromers in het middelbaar onderwijs was eerder al 8 miljoen vrijgemaakt.

 

De overige 13 miljoen euro gaat naar plekken waar het lerarentekort het meest nijpend is, zoals de vier grote steden in de Randstad. Daar kunnen regio’s zelf oplossingen aandragen in ruil voor subsidie.

 

Bron: NRC, NU.nl, rijksoverheid

 

 

Terug naar vorige pagina