Minister wil doorstroomrecht havo-vwo in wet verankeren

11-01-2019

Parallel aan het beoogde doorstroomrecht vmbo-havo wil minister Slob een wettelijk doorstroomrecht havo-vwo uitwerken. Scholen kunnen dan geen eigen eisen meer stellen aan de toelating van havisten tot het vwo. Dit staat in een brief die op 10 januari 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd is.

 

Jaarlijks stroomt rond 5% van de havisten door naar het vwo. De meeste van hen behalen binnen twee jaar hun diploma. Op dit moment hanteren scholen een eigen toelatingsbeleid voor de doorstroom van havo naar vwo. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat de meeste leerlingen die zich aanmelden voor het vwo ook worden toegelaten. Daarnaast geven de meeste scholen in het onderzoek aan dat zij wel eens uitzonderingen maken op de toelatingseisen. Met het doorstroomrecht wil de minister bereiken dat iedere leerling met potentie een eerlijke en gelijke kans krijgt om een ander niveau te proberen.

 

Geen grote knelpunten

Een onderzoek door Oberon in opdracht van OCW concludeert dat er over het algemeen geen grote knelpunten lijken te bestaan in de huidige doorstroom havo-vwo. Wel is er ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld in de voorbereiding op de overstap en de voorlichting daarover. Scholen signaleren daarnaast knelpunten in de inhoudelijke aansluiting tussen havo en vwo.

 

Lees het hele artikel en de reactie van de VO-Raad.

 

Bron: VO-Raad

 

 

Terug naar vorige pagina