Niet langer bakkeleien over kosten schoolgebouwen

10-05-2018

Veel scholieren zitten in verouderde scholen, zonder goede ventilatie. Gemeenten en schoolbesturen hebben een gezamenlijk plan om het onderlinge gebakkelei over de financiering van schoolgebouwen op te lossen.

 

Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.

 

De gemeenten en scholen hebben onder meer afgesproken om voor minstens zestien jaar plannen te maken voor de huisvesting van scholen. Dat maakt de bouw van scholen minder gevoelig voor de grillen van de politiek, is de achterliggende gedachte. Ook wordt nu duidelijk wie moet betalen voor renovatie: dat is de gemeente. Verder willen de scholen en gemeenten dat de wet wordt veranderd zodat scholen hun geld mogen uitgeven aan gebouwen.

 

Dat laatste ligt gevoelig, omdat geld voor onderwijs zo veel mogelijk in de klas terecht moet komen. Maar, zegt de woordvoerder van de PO-raad: “Investeren in schoolgebouwen is investeren in onderwijs. Een leraar kan pas goed lesgeven als zijn werkomgeving op orde is, een leerling kan pas goed presteren als zijn lesomgeving op orde is.”

Bovendien levert een investering op de lange termijn ook geld op, stellen de scholen. Dankzij goede isolatie wordt de energierekening bijvoorbeeld lager.

 

Bron: PO-Raad, Trouw

 

 

Terug naar vorige pagina