Orientatietraject voor zij-instromers VO starten?

14-09-2018

Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen nog tot 1 november a.s. subsidie aanvragen bij Voion om samen oriëntatietrajecten voor zij-instromers te ontwikkelen en uit te voeren in hun regio. De aanvraagperiode hiervoor is verlengd. 

 

In de zoektocht naar oplossingen voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs wordt steeds vaker gekeken naar de inzet van zij-instromers. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 40% van de niet-leraren best in het onderwijs zou willen werken. Maar hoe zorg je er voor dat potentiële zij-instromers een goed beeld hebben van het vo en het leraarschap? En hoe weet je als school of zij geschikt zijn als leraar? Een goede oriëntatie op het leraarschap helpt potentiële zij-instromers de geschiktheid voor het leraarschap te testen en om de overstap te maken.

 

Lees meer

 

Bron: VO-Raad, VOION

 

 

Terug naar vorige pagina