PABO's starten met opleidingsroute voor het jongere of oudere kind

16-07-2020

 

Studenten van zes verschillende pabo’s kunnen vanaf september 2020 kiezen voor een specialisatie voor het jonge kind vanaf de start van hun opleiding. Eén van die Pabo's is Hogeschool VIAA.

Daarnaast biedt de hogeschool ook de specialisatie aan voor het oudere kind en is daarmee de eerste hogeschool in Nederland die beide specialisaties gaat aanbieden.

Minister Van Engelshoven heeft hier ruimte voor gemaakt naar aanleiding van een motie van Kamerleden Heerema (VVD) en Rog (CDA). Deze motie roept op om een specifieke bevoegdheid voor het jonge of oudere kind wettelijk te regelen en per september 2020 te starten met pilots.

Een van de beoogde doelen uit de motie is de uitval van studenten beperken, omdat zij juist een interesse voor of het jonge of het oudere kind hebben. Parallel aan de pilot is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de slag met een impactanalyse. Deze analyse is vooruitlopend op een wetswijziging die een opleiding tot lesbevoegdheid voor het jonge of oudere kind vanaf het studiejaar 2021/2022 mogelijk moet maken. OCW wil met deze analyse in beeld brengen welke impact deze wetswijziging heeft op onder andere de flexibiliteit van onderwijsorganisaties en de arbeidsmarkt.

Lees het hele artikel

Bron: PO-Raad, VIAA« Terug naar het overzicht