Reconstructie rekentoets

10-05-2019

Over de rekentoets is altijd veel te doen geweest in het onderwijs. Iedereen in en buiten het onderwijs had er ook een mening over. Langzamerhand raak je de draad kwijt en de stand van zaken. 

 

"142 Kamerstukken, 4 kabinetten, 3 commissies, 97 moties, 5 schooljaren leerlingen die de toets maakten, 3 gezakte leerlingen en ruim 500 miljoen euro. Dat zijn de cijfers achter het Kamerdossier 31332, officieel Doorlopende leerlijnen taal en rekenen, vooral bekend als de rekentoets vo. Na ruim tien jaar sturen, traineren en leraren negeren zijn we met het rekenonderwijs nauwelijks verder dan waar we ruim tien jaar geleden begonnen. Reconstructie van een drama in zes bedrijven."

 

Zo begint een overzichtsartikel van Bea Ros op Didactief. Lees het hele artikel.

 

Bron: Didactiefonline.nl  

 

 

Terug naar vorige pagina