De Meerwaarde

 

Geloof in elk Talent!

 

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school. Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school resulteert erin dat leerlingen weten wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen. Aan de houding van directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is de christelijke levensovertuiging zichtbaar. De Meerwaarde biedt VMBO, PrO en MBO-opleidingen aan.

 

Op De Meerwaarde werken we vanuit de kernwaarden

Duidelijk - Dichtbij - Gedreven - Positief - Inlevend

 

Onze sollicitatieprocedure vind je hier beschreven. Wil je weten wat de collega's van werken op de Meerwaarde vinden? Hier zijn een aantal collega's aan het woord. 

 

Terug naar vorige pagina