Evangelische Basisschool Online

 

Identiteit & Kwaliteit gaan hand in hand

 

EBS Online is een vrolijke, kleurrijke school in Eindhoven met 355 leerlingen van verschillende nationaliteiten en uit allerlei kerkelijke gemeentes.

We maken onderdeel uit van het Evangelisch spilcentrum Eindhoven waarbinnen intensief wordt samengewerkt met kinderopvang, peuterwerk en BSO.

 

Op EBS Online werken leerkrachten met passie. Leerkrachten die God liefhebben en die liefde, samen met Bijbelse waarden en normen, willen doorgeven aan leerlingen. Alle kinderen op onze school krijgen de zorg die ze nodig hebben. We vinden het onze verantwoordelijkheid om goed kwalitatief onderwijs te geven om een nieuwe generatie jonge mensen op te voeden die een verschil maken in de maatschappij.

 

Terug naar vorige pagina