Evangelische Basisschool Online

 

Op de EBS gaan kwaliteit & identiteit hand in hand!

 

EBS Online is een vrolijke, kleurrijke school in Eindhoven met 377 leerlingen van verschillende nationaliteiten (ook kinderen van Expats die in de regio werkzaam zijn) en uit allerlei kerkelijke gemeentes.

 

"Brainport Eindhoven" is een van de meest prominente en innovatieve high tech centra van Europa. De stad en de regio bieden grote een grote diversiteit aan mensen, arbeidsplaatsen, opleidingsmogelijkheden, cultuur en sport. 

 

 

De EBS Online biedt naast kennisoverdracht ook Gods boodschap uit de Bijbel over aan de kinderen (“Brainport & Soulport”).

 

We maken onderdeel uit van het Evangelisch Spilcentrum Eindhoven waarbinnen intensief wordt samengewerkt met kinderopvang, peuterwerk en BSO. EBS Online valt onder de Stichting Evangelisch Onderwijs Eindhoven (SEOE).

 

Op EBS Online werken leerkrachten met passie en liefde voor kinderen én voor God. Die passie en liefde willen ze ook, samen met de Bijbelse waarden en normen, doorgeven aan onze leerlingen. 

 

 

Alle kinderen op onze school krijgen de zorg die ze nodig hebben. We vinden het onze verantwoordelijkheid om goed kwalitatief onderwijs te geven door een nieuwe generatie jonge mensen op te voeden die een verschil maakt in de maatschappij.

 

Terug naar vorige pagina