GSR

 

Inspirerend onderwijs voor en door christenen

 

De GSR is een school voor voortgezet onderwijs voor en door christenen.

Identiteit en kwalitatief goed onderwijs zijn onze twee belangrijkste pijlers.
Vanuit onze kernwaarden nieuwsgierigheid, geloof delen, resultaat en liefde bieden we onderwijs en vorming om jongeren voor te bereiden op hun plaats als christen in de samenleving. Het onderwijs van de GSR is er op gericht om leerlingen hun door God gegeven gaven en talenten te laten ontwikkelen. Kwaliteitsverbetering is daarom een continu proces.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 hebben wij flexonderwijs. Dat houdt in dat er kernlessen zijn van 80 minuten en flexlessen van 40 minuten. Tijdens de kernlessen krijgen leerlingen alle lesstof aangereikt die nodig is voor het vak. De flexlessen kunnen voor verschillende doelen worden aangewend: bijvoorbeeld mentorles, extra ondersteuning, gelegenheid om aan opdrachten te werken, etc.  

 

Wij bieden

  • Ruim 1200 leerlingen in een boeiende levensfase
  • Uitdagende werkplek bij een onderwijsinstelling die in beweging blijft. 
  • Studiedagen, cursussen en coaching via de GSR-academie
  • Goede ondersteuning aan startende docenten
  • Mogelijkheden tot ontwikkeling van je competenties
  • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao-vo

We hebben twee vestigingen. In Rotterdam (ca. 1.150 leerlingen) bieden we vmbo (vanaf BBL), havo en vwo (met gmnasium). In Rijswijk (ca. 160 leerlingen) bieden we vmbo (TL) en de onderbouw havo en vwo. Leerlingen kunnen daarna doorstromen naar de bovenbouw van havo/vwo op de vestiging Rotterdam.

 

Identiteit

Medewerkers van de GSR laten zich inspireren door Gods Woord en geven zo invulling aan hun rol als identiteitsdrager op de school. Sollicitanten dienen belijdend en meelevend lid te zijn van een kerk die staat in de gereformeerde traditie. We verwachten van hen dat zij ons identiteitsdocument onderschrijven.

Open sollicitatie

De GSR is geregeld op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s. Ook wanneer er geen vacatures zijn, kun je ons altijd een open sollicitatie sturen.

 

Terug naar vorige pagina