Hervormd Onderwijs IJsselmuiden (HOIJ)

 

Schoolvereniging Hervormd Onderwijs IJsselmuiden (HOIJ) telt drie scholen

 

Zij worden gekenmerkt door

  • een sterke en duidelijke identiteit, waarin kinderen en leerkrachten volgelingen van Jezus willen zijn in woord en daad;
  • een grote nadruk op kwaliteit, waarbij de ontplooiing van de kinderen in de breedste zin gestimuleerd wordt. Niet alleen kennis, hoe belangrijk ook, maar ook hoe met elkaar om te gaan, er voor elkaar zijn. Kortom: opgroeien als volwaardige en verantwoordelijke mensen in deze wereld.

 

HOIJ staat in een lange traditie van christelijk onderwijs. In 2018 vierden we het 100-jarig bestaan van de vereniging. Vanuit die traditie proberen we in deze moderne en complexe wereld de kinderen zoveel mogelijk mee te geven, zodat ze goed toegerust hun weg kunnen vervolgen.

 

Christelijk onderwijs geven is een prachtige, maar niet altijd gemakkelijke opgave. De leerkrachten zetten zich met veel liefde en inzet in om dit onderwijs vorm te geven. Deze gerichtheid op- en de liefde voor kinderen is een basiswaarde voor elke leerkracht binnen HOIJ.  Dat betekent tegelijkertijd dat we kinderen structuur en een aanpak op maat willen bieden.

 

Terug naar vorige pagina