LVGS

 

Onderwijs | Identiteit | Kwaliteit

 

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) is sinds de jaren vijftig de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert vooral als netwerk tussen de besturen van gereformeerde onderwijsinstellingen en is namens de aangesloten scholen, samen goed voor ruim 30.000 studenten en leerlingen, een belangrijke gesprekspartner in het onderwijsveld. Identiteit is de focus van het LVGS, zowel in de belangenbehartiging als in de activiteiten van het LVGS.

 

Het LVGS is niet alleen betekenisvol voor haar leden maar ook voor stakeholders, zoals overheden, kerken, ouders en collega-instellingen in de onderwijssector. In het bijzonder werkt het LVGS nauw samen met Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Het LVGS werkt en wordt ondersteund vanuit het kantoor van Verus. De juridische dienstverlening aan de leden wordt verzorgd door Verus.

 

Het LVGS legt zich met name toe op het positioneren van de richting en de uitbouw/transitie van de identiteit van die richting tot een sterk merk. Daartoe is het LVGS een traject gestart in samenwerking met de leerstoel identiteit o.l.v. Prof. dr. Roel Kuiper. Dit traject moet de basis leggen voor een sterk christelijk onderwijsmerk vanuit een stevige pedagogische en onderwijskundige visie. In  die transitie past ook de vernieuwing van de naam LVGS.

 

In verband met pensionering van de huidige voorzitter zoekt LVGS per 1 november 2016 een

 

De doorontwikkeling van het LVGS vraagt de komende jaren veel aandacht. Deze ontwikkeling vraagt van het LVGS ook verbreding en verbinding met andere scholen die zich verbinden op basis van dezelfde merkidentiteit, namelijk goed christelijk onderwijs, waarbij de navolging van Christus centraal staat. Dit is een uitdagende opdracht die vraagt om een brede en verbindende visie.

 

Door te ‘ínvesteren’ in de kracht van het merk wil het LVGS een aantoonbare bijdrage leveren aan een zelfbewuste identiteitsontwikkeling van het christelijk onderwijs. Die ontwikkeling maakt het onderwijs onafhankelijk van het begrip ‘richting’.

 

Terug naar vorige pagina