SCO Bommelerwaard

 

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard ontstaat per 1 augustus 2017 uit een fusie van meerdere besturen en bestaat uit zes scholen in de Bommelerwaard. De scholen onderscheiden zich door hun christelijke identiteit, die eenduidig is verwoord, maar naar de couleur locale in praktijk wordt gebracht. De stichting heeft als grondslag voor haar onderwijs en handelen de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Binnen de stichting werken 83 medewerkers. De scholen hebben gezamenlijk ongeveer 770 leerlingen.

 

 

Terug naar vorige pagina