SPCO LEV

 

Leren en vertrouwen

 

De SPCO LEV is een Stichting die zich ten doel stelt om protestants christelijk basisonderwijs aan te bieden. De SPCO LEV staat in de protestants christelijke traditie. Daarin is zij geworteld. SPCO LEV wordt gevoed door de bron, dat is de bijbel. Wij willen onze leerlingen vaardigheden bieden om stevig te kunnen staan in de maatschappij, zodat zij met lef zichzelf zien en worden gezien en gewaardeerd.

 

LEV is een Hebreeuws woord en staat voor 'Hart en Moed'. Het staat ook voor 'Leren en Vertrouwen'. Dit zijn de kernwoorden waar wij ons de komende jaren op willen richten. 

 

Hart en Moed horen, in onze ogen, onlosmakelijk bij elkaar. Wij geven vanuit ons Hart kennis en ervaringen door aan onze kinderen en we geven ze Moed om er in de wereld te durven zijn.

Dit Leren wij aan ruim 1300 leerlingen met ruim 125 medewerkers. Wij gaan met Vertrouwen de toekomst in. 

 

Wij zoeken mensen met lef die een bewuste keuze maken voor het protestants christelijk onderwijs. Durf jij het verschil te maken? Reageer dan op bovenstaande vacature(s).

 

Terug naar vorige pagina