Stichting PCPO Capelle-Krimpen

 

Op zoek naar jouw talent!

 

Alle 11 scholen binnen Stichting PCPO Capelle – Krimpen hebben één belangrijke missie: zoek het talent van het kind. Uitgangspunt van onze stichting is dat in ieder kind, in iedere leerling een talent schuilt.

 

Kwalitatief goed primair onderwijs, waarin het Evangelie van Jezus Christus de rode draad van onze identiteit is. Dit vormt de basis voor de zoektocht naar het talent van onze leerlingen. Dit betekent voor het onderwijs in de scholen een eigen waarden- en normenoriëntatie op basis van de christelijke traditie, die zichtbaar wordt in het pedagogisch en didactisch klimaat.

 

Aandachtsgebieden van deze zoektocht naar talent én ontwikkeling van onze leerlingen zijn:

  • Het ontplooien van intelligentie
  • Aandacht en respect voor de medemens
  • Trots zijn op wie je bent en wat je kunt

Dit stelt hoge eisen aan de leerkrachten. Ook voor hen geldt dat wij op zoek zijn naar hun talent.

 

Werknemers zijn elkaar tot steun in een gezamenlijk zoeken naar een schoolorganisatie die samen met de ouders de leerlingen helpen ontwikkelen tot mensen die op hun eigen manier gestalte geven aan de Christelijke waarden. We verwachten van leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie.

 

Staat je vacature er niet bij? Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuw personeel. We willen proactief handelen, dus we wachten niet totdat er vacatureruimte ontstaat. Op grond van open sollicitaties kunnen we de behoefte van de school en de kwaliteiten van de kandidaten matchen. Het werven van nieuw personeel is gericht op:

  • functies in de scholen;
  • clustervervanging (medewerkers die in dienst zijn van de Stichting om kortdurende vervanging van groepen te garanderen;)
  • andere vormen van vervanging (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en langdurige vervanging.)

Stuur je open sollicitatie naar dhr. P. de Jong, stafmedewerker P&O.

 

 

Terug naar vorige pagina