VGSK

 

waar elke leerling telt

 

VGSK, voluit de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek, biedt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs gebaseerd op het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel. De VGSK heeft 3 scholen onder haar beheer:

 

De scholen van VGSK staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door

 • het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen;
 • de verhalen uit de bijbel en het geloof in Christus als basis te nemen en de daaruit volgende consequenties voor het dagelijks handelen;
 • aandacht voor een brede ontwikkeling van kennis en denken;
 • aandacht voor adequate sociale vaardigheden en waarden, normen en principes;
 • aandacht voor het welbevinden van elke leerling;
 • een kritische afweging van het aanbod en positief kritisch inspelen op vernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • bekwame en deskundige medewerkers;
 • samengevat in: het stimuleren van een positief kritische houding, vanuit christelijke waarden en normen, van waaruit de leerling met vertrouwen en verantwoordelijkheid de weg in de samenleving kan vervolgen. 

 

Heb je interesse voor een vacature bij ons? VGSK staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit door

 • een veilig en inspirerend werkklimaat;
 • competentiegericht integraal personeelsbeleid;
 • ruimte voor ontwikkeling;
 • aandacht voor initiatief en inspraak.

 

Om kwaliteit hoogwaardig onderwijs en goed werkgeverschap te realiseren staat VGSK voor

 • sturing op hoofdlijnen;
 • de eigenheid van elke school;
 • integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus;
 • integriteit, transparantie en openheid;
 • kwaliteitsbeleid;
 • betrokkenheid van ouders.

 

Terug naar vorige pagina