Vacature

Algemeen Directeur

32-40 uur (0,8 - 1,0 fte)

Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk - - Nijkerk

 

Werkzaamheden

U geeft op inspirerende wijze leiding aan een groeiende organisatie in een veranderende samenleving. Als overtuigd christen, met visie op de christelijke identiteit, geeft u op een eigentijdse manier vorm en inhoud aan een herkenbaar en onderscheidend profiel van de HSN.

 

U doet dat met gevoel voor de breedte van de achterban. Vanuit uw vernieuwende visie op onderwijs bent u de aanjager van onderwijsontwikkeling. U zoekt voortdurend naar de meest ideale afstemming tussen ontwikkelingen in het onderwijs, in overheidsbeleid en in de maatschappij, en het onderwijsaanbod. Tegelijkertijd borgt en bewaakt u de onderwijskwaliteit en de opbrengsten en bent u verantwoordelijk voor de doorontwikkeling  van het verantwoordingsmodel.

 

Als boegbeeld van de organisatie profileert u de HSN en bouwt u aan relaties met interne en externe stakeholders. U ziet en benut kansen om de onderwijskwaliteit verder uit te bouwen en de betekenis van de HSN voor de lokale en regionale gemeenschap te vergroten. Op kaderstellende wijze bewaakt u de eenheid binnen de HSN en koestert u de verscheidenheid van de scholen. U versterkt de professionaliteit van de organisatie door de kwaliteit van de bedrijfsvoering verder te verbeteren.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • U bewaakt en geeft vorm aan de christelijke identiteit en grondslag van de vereniging en de scholen;

 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vertaling en uitvoering van het strategisch beleidsplan. U adviseert en rapporteert aan het bestuur en vertaalt het beleid kaderstellend richting de scholen;

 • U draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de kwaliteit en ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, de onderwijsprogrammering en de organisatie;

 • U vertegenwoordigt de HSN in interne en externe overlegsituaties, u legt en onderhoudt politiek/bestuurlijke contacten en positioneert de HSN in diverse relevante netwerken;

 • U geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren van de scholen de medewerkers van het bestuurskantoor en de manager van de peuterspeelzalen;

 • U bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het opstellen van de meerjaren en jaarlijkse begroting en het voorbereiden van de jaarstukken.

 

Wat wij vragen

 • U bent overtuigd christen en u bent actief en betrokken lid van een kerkelijke gemeente op gereformeerde grondslag. U heeft kennis van de kerkelijke kaart en gevoel voor de breedte van de achterban van de HSN. U heeft een heldere visie op christelijk onderwijs in een veranderende samenleving en u weet op verbindende wijze de eigenheid van de HSN vast te houden en te versterken. U staat voor identiteitsontwikkeling via directie, leerkrachten tot de persoonlijkheidsvorming van het individuele kind;

 • U heeft een vernieuwende kijk op onderwijs. U bent onderwijskundig sterk en gericht op innovatie en voortdurende verbetering van het aanbod van de HSN. U bent op de hoogte van de actualiteit in onderwijsland, bekend met de 21e eeuwse vaardigheden,  en u bent in staat die te vertalen in onderwijsconcepten op de scholen;

 • U bent in staat de onderwijskwaliteit en de opbrengsten te borgen en te verbeteren. U bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het verantwoordingsmodel dat gericht is op monitoren, leren en vertrouwen;

 • U bent een creatieve en ondernemende netwerker. U versterkt de positie van de HSN. U ziet kansen, ontwikkelt initiatieven en vertaalt die in beleid. U bouwt en onderhoudt relaties met de politiek, gemeente, kerken, andere schoolverenigingen, brancheorganisaties, samenwerkingsverband, hogescholen, etc;

 • U bent een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig en resultaatgericht. U bent zichtbaar en benaderbaar en maakt verbinding met alle lagen in de organisatie;

 • U toont leiderschap, stelt prioriteiten en durft heldere keuzes te maken;

 • U bent een coachend leider voor de directeuren, die bouwt aan een professionele leergemeenschap. U bent richtinggevend en kaderstellend, maar ook gericht op  eigenaarschap en regelruimte;

 • U bent een goed rentmeester over mensen en middelen. U heeft kennis van en affiniteit met een duurzame en professionele bedrijfsvoering. Van budgetten, verslaglegging tot interne controle. U bent gericht op doelmatige inzet van middelen;

 • U heeft een visie op huisvesting en stemt uw keuzes  af op demografische ontwikkelingen;

 • U staat voor een eigentijds personeelsbeleid. U vertaalt ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of in de sector in beleid. U koppelt onderwijsontwikkeling en kwaliteit aan een visie op leren en ontwikkelen van medewerkers;

 • U werkt en denkt op WO-niveau.

 

Wat wij bieden

Een bijzonder uitdagende kans voor u om als boegbeeld de HSN herkenbaar en onderscheidend te profileren, de groeiende organisatie te positioneren in een veranderende samenleving. Een omgeving die zoekt naar een vernieuwende aanjager van onderwijsontwikkeling.

 

Een dienstverband van 0,8 tot 1,0 fte.

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO salarisschaal 14-DE.

 

Informatie

Uw reactie kunt u, voorzien van motivatie en CV, tot uiterlijk 26 januari 2019, via de sollicitatiebutton mailen naar Pandion Partners t.a.v Bernhard Kok, parter/consultant. 

 

Organisatie: Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

Contactpersoon: Bernhard Kok

Telefoon: 06-57592035