Vacature

Directeur

24-32 uur (0,6-0,8 fte)

Stichting PCPO Capelle-Krimpen - Groen van Prinsterer - Capelle aan den IJssel

 

Werkzaamheden

Het College van Bestuur van Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel-Krimpen aan den IJssel zoekt per 1 september 2019 voor basisschool Groen van Prinsterer te Capelle aan den IJssel een directeur die vanuit een christelijke levensovertuiging de school kan vormgeven op basis van de identiteitsnotitie van de Stichting.

 

De directeur die wij zoeken kan visiegestuurd werken en kan de school vormgeven vanuit onderwijskundige  gerichtheid. Hij/zij hanteert strategieën voor samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus. 

 

De uitkomst en follow-up van de laatste audit vraagt om doorontwikkeling  van de school. De veranderende schoolbevolking vraagt om een onderwijsvisie van waaruit deze bevolking tegemoet getreden kan worden.  Het werken aan professionele leergemeenschappen en onderzoek kunnen onderwijskundige ontwikkeling van de school vanuit visie versterken.

 

In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur vertaalt het strategisch beleidsplan van de Stichting naar beleidskaders en de inzet van middelen voor de school. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school en adviseert het College van Bestuur beleidsmatig. Daarnaast verzorgt hij/zij  de uitvoering van het onderwijsproces en is hij/zij belast met het personeelsmanagement van de school.

 

Wat wij vragen

 • een registerdirecteur onderwijs of iemand die zich wil ontwikkelen tot registerdirecteur;
 • een directeur die hart heeft voor christelijk basisonderwijs en daar vanuit een persoonlijke levensovertuiging invulling aan geeft;
 • een teamplayer met voorkeur voor een professionele cultuur;
 • een directeur die helder communiceert en zichtbaar is in de school;
 • een directeur die vaardig is in het organiseren en begeleiden van werkprocessen en daarbij doelgericht en planmatig werkt.

 

Wat wij bieden

 • Een enthousiast, open team van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden;
 • Een gestructureerde, rustige school waar taalonderwijs hoog in het vaandel staat;
 • Een school waar het contact tussen ouders en school goed is;
 • Goede ondersteuning vanuit het stafbureau;
 • Samenwerkend directieberaad;
 • Een vaste aanstelling in loonschaal DB;
 • Goede scholingsmogelijkheden.

 

Informatie

Meer  informatie kunt u inwinnen bij:

Dhr. A.J. Dorst (Voorzitter College van Bestuur)  Mobiel: 06-51349076

Dhr. P. de Jong (Stafmedewerker P&O)              Mobiel: 06-44885406

 

Uw sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 2 december 2018 via de sollicitatiebutton versturen naar het College van Bestuur van Stichting PCPO Capelle-Krimpen. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op de avond van 10 december.

 

Het profiel van deze vacature is terug te vinden op www.stichtingpcpo.nl/vacatures

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

Organisatie: Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Contactpersoon: dhr. P. de Jong, stafmedewerker P&O

Telefoon: 06-44885406