Vacature

Hoofd Onderwijs Service Bureau

32-40 uur (0,8 - 1,0 fte)

De Meerwaarde - VMBO - Barneveld

 

Werkzaamheden

De Meerwaarde is zo spoedig mogelijk op zoek naar een Hoofd Onderwijs Servicebureau (OSB). De Meerwaarde is een protestants-christelijke school voor vmbo  en Praktijkonderwijs. Daarnaast verzorgt De Meerwaarde in samenwerking met (en onder licentie van) mbo-Amersfoort en ROC A12 een aantal mbo-opleidingen op een aparte locatie in Barneveld. Het hoofd OSB ressorteert onder de directie, gemandateerd aan een portefeuillehouder OSB, en is verantwoordelijk voor de aansturing van het OSB.

 

Werkzaamheden

 • ondersteuning en advisering van het college van bestuur en de directie;

 • ondersteuning en advisering van de teamleiders en mentoren;

 • totstandkoming van (kaderstellend) meerjarenbeleid met betrekking tot leerlingen/systeembegeleiding, onderwijsontwikkeling, sociale veiligheid en kwaliteitszorg;

 • leiding aan de medewerkers binnen het OSB;

 • professionalisering.

 

Wat wij vragen

Kennis en vaardigheden

 • academisch werk- en denkniveau. Door opleidingen en/of werkervaring verkregen;

 • brede kennis van onderwijsbeleid en –ontwikkeling en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van de relaties daarvan met andere beleidsterreinen c.q. het strategisch beleid van De Meerwaarde;

 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor onderwijs en begeleiding;

 • adviesvaardigheden;

 • vaardigheid in het leidinggeven aan- en het aansturen van medewerkers.

 

Leiderschapsprofiel

 • leider met visie op ondersteuning van een schoolorganisatie;

 • aantoonbare leidinggevende kwaliteiten en ervaring;

 • drijfveer voor de ontwikkeling van de leerling;

 • overstijgende, verbindende visie op goed onderwijs;

 • collectief sturen d.m.v. verbindend leiderschap.

 

Wat wij bieden

 • salarisschaal 12;
 • arbeidsvoorwaarden conform CAO-VO;
 • professionaliseren is een speerpunt, er zijn veel mogelijkheden voor scholing;
 • elke collega een eigen I-pad;
 • collectieve IPAP verzekering;
 • fiets- en PC regeling.

 

Informatie

Inlichtingen met betrekking tot de genoemde vacature kunnen worden ingewonnen bij mevrouw W. Hooijer - ter Maaten, Hoofd P&O, via infobutton of telefonisch. 

Solliciteren bij voorkeur via ons eigen sollicitatieformulier. Reageren uiterlijk 12 oktober 2018.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Organisatie: De Meerwaarde

Contactpersoon: mevr. W. Hooijer - ter Maaten

Telefoon: 0342 404 777