Vacature

IBP-Adviseur

24 uur (0,6 fte)

Greijdanus - Oosthoek, Florion en Vivente - Zwolle

 

Werkzaamheden

GO|ON (een samenwerking van de schoolverenigingen Greijdanus, de Oosthoek en Florion) en Vivente streven naar een maximale kwaliteit van de informatiebeveiliging en bescherming van privacy binnen hun organisaties en hebben daartoe een informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP-beleid) opgesteld. 

Om de ambities van GO|ON en Vivente op dit vlak vorm te geven en aan te sturen, wordt een IBP-adviseur aangesteld. Deze IBP-adviseur heeft een andere rol dan de rol van de Functionaris Gegevensbescherming, zoals opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) die per 25 mei 2018 van kracht wordt, hoewel enkele verantwoordelijkheden wel overeenkomen.

 

De IBP-adviseur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid op het terrein van gegevensbescherming en privacy en doet voorstellen voor mogelijke verbeteringen op dit terrein op overkoepelend niveau én aan de scholen binnen GO|ON en Vivente.

 

Taken en Verantwoordelijkheden 

De IBP-adviseur geeft advies aan het (college van) het bestuur en adviseert en ondersteunt de schooldirecties bij het uitvoeren van het IBP-beleid op schoolniveau. De IBP-adviseur 

 • vertaalt het IBP-beleid naar richtlijnen, procedures, maatregelen en documenten voor de gehele instelling in het privacyhandboek en bewaakt de uniformiteit binnen de scholen van GO|ON en Vivente;
 • ontwikkelt een evaluatiecyclus van (de implementatie) van het IBP-beleid en levert een bijdrage aan interne en externe rapportages en verantwoordingsdocumenten op het terrein van informatiebeveiliging en privacy;
 • geeft voorlichting over het gebruik van persoonsgegevens en bevordert awareness bij medewerkers rondom hun verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens;
 • signaleert en rapporteert (gevraagd en ongevraagd) over de stand van zaken inzake de naleving van de relevante wet- en regelgeving in onderdelen van de organisatie aan de betreffende directeur en portefeuillehouder IBP binnen het schoolbestuur;
 • ondersteunt schooldirecteuren bij het toepassen van wet- en regelgeving binnen de eigen organisatie en maakt afwijkingen van voorgenoemde wet- en regelgeving bespreekbaar;
 • helpt schooldirecteuren bij het vertalen van het overkoepelende IBP-beleid naar de eigen organisatie en bij het uitvoeren en evalueren van dit eigen IBP-beleid;
 • ondersteunt bij de uitvoering van risico-analyses;
 • adviseert en werkt nauw samen met medewerkers binnen GO|ON en Vivente die vanuit hun rol te maken krijgen met IBP (bijvoorbeeld bij inkoop/contractbeheer inzake verwerkersovereenkomsten), bij onderwijsadvies inzake de benodigde ondersteuning en advies binnen de school, bij HR inzake de privacy van personeel GO|ON en Vivente;
 • bouwt bewust aan een netwerk van mensen binnen de vier organisaties die IBP-kennis en -bewustzijn opbouwen vanuit hun eigen rol en deze uitdragen binnen deze organisaties;
 • is eerste aanspreekpunt voor medewerkers van GO|ON en Vivente bij vragen over IBP en treedt op als contactpersoon voor klachten en vragen van betrokkenen;
 • is het aanspreekpunt voor incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, alsmede de afhandeling en registratie hiervan intern en waar nodig richting de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval van datalekken;
 • houdt een bestand van verwerkingen van persoonsgegevens (dataregister) bij;
 • leidt of neemt deel aan overlegvormen, projecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van de informatiebeveiliging en privacy, zowel in- als extern;
 • anticipeert op ontwikkelingen binnen een tijdshorizon van maximaal 2 tot 3 jaar. 

 

Wat wij vragen

De IBP-adviseur beschikt over de volgende kennis en vaardigheden: 

 • Hbo of wo werk- en denkniveau;
 • Expertise, zowel algemeen theoretisch als praktisch, van (informatie)beveiliging en privacywetgeving is een pre. Bereidheid om ontbrekende kennis op te doen is een vereiste;
 • Kennis van en inzicht in de taak- en doelstellingen en de werkwijzen van de organisatie van de onderwijsinstelling;
 • Inzicht in de bedrijfs- en onderwijsprocessen binnen de onderwijsinstelling;
 • Inzicht in de informatieverwerkende systemen binnen de onderwijsinstelling;
 • Doelgerichtheid, probleemoplossend vermogen en ervaring met projectmatig werken;
 • Ervaring met het uitvoeren van informatiebeveiligingsassessments, -tests, -reviews en -audits is een pre;
 • Ervaring met het opstellen van en verwerven van draagvlak voor verbetervoorstellen en adviezen;
 • Een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn, in staat het juiste klimaat te creëren en mensen te inspireren en motiveren;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

Wat wij bieden

 • Het betreft een vacature van 0,6 fte (drie dagen per week) voor een periode van twee jaar.
 • De IBP-adviseur zal in dienst komen bij een van de vier betrokken organisaties, te weten het Greijdanus.
 • Een benoeming zal bij voorkeur op korte termijn ingaan.
 • Deze vacature wordt intern en extern tegelijkertijd uitgezet. Interne kandidaten hebben binnen de selectieprocedure een voorrangspositie.
 • De arbeidsvoorwaarden CAO-VO zijn op deze functie van toepassing. Inschaling vindt plaats in functieschaal 10 (min. € 2386,- en max. € 3978,- bruto op fulltimebasis). 

 

Informatie

Greijdanus is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4’tje aan te geven hoe jij daaraan zelf gaat bijdragen.

 

Voor meer informatie over deze vacature kan contact opgenomen worden met dhr. Gert Laarman, directeur-bestuurder van Florion of via de infobutton. Solliciteren kan tot en met woensdag 18 april 2018 via de sollicitatiebutton.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten worden expliciet verzocht rechtstreeks te solliciteren. Sollicitaties via een bureau worden niet in behandeling genomen.

 

Organisatie: Greijdanus

Contactpersoon: dhr. Gert Laarman, directeur-bestuurder Florion

Telefoon: 038 – 23 05 001 (kantoor Florion)