Vacature

Intern Begeleider

16 uur (0,4 wtf)

VGPO de Oosthoek - GBS De Fontein - Enschede

 

Werkzaamheden

Voor GBS De Fontein zoeken we per januari 2019 of zo mogelijk eerder een Intern Begeleider met ervaring in deze functie. Met uitzicht op een vaste baan. 

 

GBS De Fontein maakt deel uit van VGPO De Oosthoek. Bij de vereniging VGPO De Oosthoek werken zo’n 230 betrokken professionals. Er wordt onderwijs gegeven aan circa 1900 leerlingen. Aan de 12 scholen wordt leiding gegeven door 9 (voor een deel meerschoolse) directeuren.

 

Wat wij vragen

Wij zijn op zoek naar een Intern Begeleider die

 • leidinggevende kwaliteiten heeft;
 • communicatief vaardig is;
 • een reflectieve en ontwikkelingsgerichte houding heeft;
 • visie heeft op leerlingenzorg en acutele onderwijsontwikkelingen;
 • zorg draagt voor de ontwikkeling van het zorgbeleid binnen de school en uitvoering geeft aan dat beleid;
 • leerkrachten kan coachen en monitoren op het opbrengstgericht werken;
 • samenwerking stimuleert onder collega's;
 • collega's kan aanspreken op hun functioneren en hun verantwoordelijkheid;
 • deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten kan bevorderen;
 • effectief kan samenwerken met ouders en met externe professionals van organisaties in de omgeving van de school;
 • onderdeel wil zijn van het managementteam van de school;
 • ervaring heeft in deze functie;
 • een actueel bekwaamheidsdossier dat een beeld geeft van de professionele ontwikkeling. 

 

Wij verwachten dat je

 • in het bezit bent van een PABO-diploma en een IB-opleiding hebt gevolgd;
 • bewust kiest voor het christelijk onderwijs en kerkelijk meelevend bent;
 • een HBO+ werk- en denkniveau hebt.

 

Wat wij bieden

 • Een prettige werkomgeving;
 • Samenwerking met een team dat denkt in kansen en daarnaar handelt;
 • De eerste maanden ondersteuning van een extern IB-er op basis van de actiepunten in het huidige jaarplan;
 • Mogelijkheden tot verdere professionalisering;
 • Een salaris conform CAO PO;
 • Uitzicht op een vaste benoeming.

 

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. Josine van Ulden, directeur a.i. per telefoon of via de infobutton met dhr. Jan Plaggenmarsch, HR-adviseur. Solliciteren kan wanneer je van harte het identiteitsformulier van VGPO de Oosthoek kunt onderschrijven en actief en belijdend lid bent van een kerkelijke gemeente. Sollicitaties versturen voor 21 november 2018 via de sollicitatiebutton.

 

Organisatie: VGPO de Oosthoek

Contactpersoon: mevr. Josine van Ulden, directeur a.i.

Telefoon: 06-55738173