Vacature

Lid Raad van Toezicht

Guido - Raad van Toezicht - Amersfoort

 

Werkzaamheden

GSG Guido zoekt per juni 2019 een lid voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar voltallig. Deze vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid in een kleiner verband. Daarnaast vinden er verdiepingssessies en themabijeenkomsten plaats. De Raad van Toezicht houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Momenteel bestaat de Raad uit zeven leden. De Raad heeft besloten via natuurlijk verloop dit aantal terug te brengen naar vijf leden.

 

Voor meer informatie over deze functie, bekijk het functieprofiel.

 

Wij streven naar een heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht naar geslacht, leeftijd en maatschappelijke positie. Leden van de Raad zijn generalisten, onafhankelijk en vormen samen een multidisciplinair orgaan. Darom gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met een deskundigheid en/of ervaring op het gebied van financiën en kwaliteit. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad en het vertrek van een van zijn leden, gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

 

Wat wij vragen

Van een lid verwachten we in het algemeen dat hij of zij

  • van harte instemt met de grondslag, het doel, de missie en de visie van de vereniging;
  • geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de school en op strategisch niveau kan meedenken over toekomstige ontwikkelingen;
  • beschikt over relevante netwerken;
  • lid is of wordt van de schoolvereniging;
  • kerkelijk meelevend is en het identiteitsdocument van onze vereniging en de door haar in stand gehouden scholen onderschrijft. Dit identiteitsdocument wortelt in de gereformeerde traditie.

 

Wat wij bieden

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de schoolvereniging, en ontvangen een presentievergoeding.

 

Informatie

GSG Guido is een brede, gereformeerde scholengemeenschap voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. De school heeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Amersfoort, waar alle reguliere vormen van voortgezet onderwijs worden aangeboden.

 

U kunt uw belangstelling voor deze vacature tonen door uiterlijk 5 maart 2019 een e-mail met CV en motivatiebrief te sturen naar de secretaresse van het College van Bestuur, mevr. Mirjam Ypey via de sollicitatiebutton. U kunt voor informatie over de functie ook contact opnemen met dhr. mr. Jan Heinen, lid van de Raad van Toezicht via de informatiebutton of telefoon.

 

Organisatie: Guido

Contactpersoon: dhr. mr. Jan Heinen, lid RvT

Telefoon: 06-535 93 582