Vacature

Lid Raad van Toezicht

Guido - Raad van Toezicht - Amersfoort

Werkzaamheden

GSG Guido zoekt per juni 2020 een lid voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar voltallig. Deze vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid in een kleiner verband. Daarnaast vinden er verdiepingssessies en themabijeenkomsten plaats. De Raad van Toezicht houdt namens de Vereniging het (wettelijk) toezicht op het College van Bestuur. Momenteel bestaat de Raad uit zes leden. De Raad heeft besloten via natuurlijk verloop dit aantal naar vijf leden terug te brengen.

Voor meer informatie over deze functie, bekijk het functieprofiel.

Wat wij vragen

Van een lid verwachten we in het algemeen dat zij of hij

  • geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de school en op strategisch niveau kan meedenken over toekomstige ontwikkelingen;
  • beschikt over relevante netwerken;
  • kerkelijk meelevend is en het identiteitsdocument onderschrijft;
  • van harte instemt met de grondslag, het doel, de missie en de visie van de vereniging en lid is of wordt van de schoolvereniging.

Wat wij bieden

Wij streven naar een heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht naar geslacht, leeftijd en maatschappelijke positie. Leden van de Raad zijn generalisten, onafhankelijk en vormen samen een multidisciplinair orgaan. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met onderwijskundige expertise.

Gelet op de samenstelling van de Raad gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de schoolvereniging, en ontvangen jaarlijks een financiële vergoeding.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel