Vacature

Leerkracht bovenbouw

40 uur (1,0 wtf)

Florion - De Helmstok - Lelystad

Werkzaamheden

GBS De Helmstok in Lelystad heeft met ingang van 1 augustus 2021 een vacature voor een groepsleerkracht in de bovenbouw, Wtf 1,0. Het betreft een fulltimebaan met uitzicht op een vaste benoeming.

Het team van De Helmstok wil vanuit de kernwaarden betrokkenheid, duidelijkheid, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling onderwijs bieden aan al zijn leerlingen.

Ieder kind is een uniek, waardevol schepsel in de ogen van God. We mogen zijn liefde en evangelie doorgeven. De Bijbel is daarbij richtinggevend. We willen samen op zoek gaan naar talenten, zodat kinderen kunnen groeien naar hoe God hen heeft bedoeld. 

We zetten ons in voor een positief en veilig klimaat op school, waarin duidelijkheid en structuur een belangrijke plek innemen. Als leerkrachten werken we doelgericht en komen we tegemoet aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de leerling, binnen de mogelijkheden van het kind en onze school. Daardoor kan het kind opgroeien tot een zelfstandig, weerbaar, verantwoordelijk en respectvol christen.

Er wordt in de school gewerkt aan de hand van o.a. de Kanjertraining en het EDI (expliciete directe instructie) model. Ons thematisch onderwijs verzorgen we sinds schooljaar 2020 met behulp van Vierkeerwijzer.

Wat wij vragen

Van onze nieuwe collega verwachten we dat hij/zij: 

 • met zelfvertrouwen, vakkundig en vanuit christelijke overtuiging wil bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen;
 • gedreven is om via het onderwijs de liefde van God door te geven en voor te leven;
 • zichtbaar investeert een goede relatie met collega’s, ouders en kinderen;
 • goed en doelgericht les geeft;
 • thematisch onderwijs een warm hart toedraagt en er bij voorkeur al enige ervaring mee heeft opgedaan;
 • zichzelf in de kernwaarden van de school herkent: samen doelgericht werken aan goed onderwijs gericht op betrokkenheid, duidelijkheid, verantwoordelijkheid én persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en van jezelf;
 • zich thuisvoelt op een school die volop in ontwikkeling is, een toekomstvisie heeft en in een proces van ‘samen leren en ontwikkelen’ haar ambities waarmaakt;
 • In het bezit is van een onderwijsbevoegdheid.

Wat wij bieden

Wij bieden jou:

 • Een fulltimebaan;
 • Een positieve leeromgeving; waarin je samenwerkt binnen een fijn team, betrokken ouders en met kinderen die jouw liefde en aandacht nodig hebben als basis voor hun ontwikkeling;
 • Mogelijkheid tot begeleiding en ondersteuning;
 • Salariëring volgens Cao PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel