Vacature

Leerkracht groep 3-4

13-16 uur (0,35-0,4 tfe)

LOGOS - CBS De Wegwijzer - Heukelum

Werkzaamheden

We zoeken per 1 maart 2022 een enthousiaste groepsleerkracht voor groep 3/4 op CBS De Wegwijzer in Heukelum, bij voorkeur op dinsdag en woensdag (werktijdfactor 0,35-0,4 fte). Samen met een ervaren duo-collega geef je les aan een leuke combinatiegroep van 20 kinderen.

CBS De Wegwijzer is de christelijke basisschool van Heukelum, een mooi stadje aan de Linge. Onze school is gehuisvest in de Brede School Heukelum. Dit is een nieuw en ruim gebouw uit 2019. Ook de openbare school, de bibliotheek, de sport BSO en de gymzaal zitten in dit gebouw. We geven “gewoon goed” onderwijs in vier combinatiegroepen, met een fijn en deskundig team. 
 
We werken met moderne methodes als Veilig Leren Lezen (Kim-versie), Pluspunt, Estafette, Taal Actief, 123Zing! en Kwink. Voor de Bijbellessen gebruiken we KInd op Maandag. We zetten ons in voor een prettige basisschooltijd voor de kinderen. Samen met een enthousiaste oudercommissie lukt dat ook!

Wat wij vragen

We blijven werken aan boeiend en uitdagend onderwijs voor álle kinderen. Naast een Ploeterklas voor kinderen die meer uitgedaagd moeten worden, bieden we ook NT2 onderwijs aan nieuwkomers en veel extra ondersteuning aan kinderen die moeite hebben op één vakgebied. Wil jij in zo'n omgeving werken? Bekijk onder andere een filmpje om een indruk te krijgen van onze school.

Wat wij bieden

LOGOS biedt sterk, toekomstgericht Christelijk onderwijs met 16 scholen en 350 personeelsleden die samen zorgdragen voor ongeveer 2500 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe.
 
LOGOS staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. De missie is om leerlingen te helpen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, zodat zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Binnen de stichting wordt hun aangeboren nieuwsgierigheid gestimuleerd en beloond, zodat ze hun leven lang elke dag met plezier blijven leren.
 
De LOGOS-kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen zijn een helder baken voor het professioneel handelen met geloof, hoop en liefde als moreel kompas.
 
Onderwijs van morgen: De kernvakken, rekenen, taal en lezen, bieden LOGOS-scholen zoveel mogelijk aan op chromebooks. De moderne onderwijsmethoden sluiten daar naadloos op aan. Veel scholen gebruiken de computer ook voor zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Het verrijkt het onderwijs en ondersteunt differentiatie op  niveau. Kinderen krijgen op LOGOS-scholen mee wat ze in deze 21ste-eeuwse samenleving nodig hebben: naast veel kennis, sociale vorming en gemeenschapszin ontwikkelen de kinderen hun 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, creativiteit, planning, reflectie, oplossingsgericht en kritisch denken, ICT en Engels.
 
Samen leren inhoud geven: binnen LOGOS is er de goede gewoonte van leren van elkaar en cocreëren in teams, clusters van teams, intervisie en werkgroepen en in LOGOS-brede leergemeenschappen. Rond een thema of vraag ontstaan waardevolle dwarsverbanden. Daarbij hoort nieuwsgierig en durven experimenteren met behulp van eigen en externe good practices en verworven wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten. Dit is de ontwikkelingsgerichte samenwerking van LOGOS: ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (SLIG).

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel