Vacature

Directeur Basisonderwijs

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

PCBO Apeldoorn - PCBO De Terebint - Apeldoorn

Werkzaamheden

We zoeken een betrokken directeur voor De Terebint. De komende jaren hebben wij de volgende ambities waar we samen met jou aan willen werken:
 • het voortzetten van een goede verbinding en samenwerking met kinderdagopvang in het kader van IKC (Integraal Kindcentrum);
 • procesgericht op leerdoelen en leerlijnen, ook in de communicatie naar ouders en leerlingen;
 • implementatie van het cultuurplan.
Als leidinggevende kun jij collega's inspireren en motiveren. Je stimuleert en waardeert leerlingen en leerkrachten. Op deze manier bouw je verder op de basis, waarop we onze professionele cultuur ontwikkelen. Je werkt in nauwe samenwerking met de interne begeleiders en actieteams, je bent besluitvaardig en gaat moeilijke beslissingen en gesprekken niet uit de weg. Je voelt je verantwoordelijk voor de dingen die je te doen staan, bent ambitieus en communicatief sterk, bent zakelijk met een menselijke kant. Je omarmt de visie van de school en samen met het team geef je hier inhoud aan. Je bent zichtbaar en aanspreekbaar voor kinderen en ouders.
Je sluit makkelijk aan op de basis die er al ligt, maar kijkt ook naar kansen en mogelijkheden om onze school verder te ontwikkelen (binnen de visie van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan van PCBO Apeldoorn). Het schoolplan is er, maar er is nog voldoende ruimte om nieuw beleid te formuleren en ideeën toe te voegen. Je weet in alle dingen die we doen de focus te bewaren.
 
PCBO De Terebint is een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Apeldoorn De Maten. We bieden een totaalpakket samen met kinderopvang. Hiermee creëren wij steeds meer een doorgaande lijn, waarbij het spelen geleidelijk overgaat in leren. Het past bij onze school en ons team om het onderwijs anders en efficiënt te organiseren. We hebben veel externe expertise in huis als fysiotherapie, logopedie en dyslexie.
We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Alleen in die, veilige, gezellige en open omgeving kunnen we samenwerken aan het onderwijs en de toekomst van kinderen. 'Samen leren' en 'jezelf ontwikkelen' staan bij ons centraal. Niet alleen op cognitief, maar ook op sociaal, emotioneel en creatief vlak. We werken aan een open aanspreekcultuur.

Wat wij vragen

Selectiecriteria en persoonlijkheid
 
Wij zoeken iemand die
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma en geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO;
 • aantoonbare ervaring heeft als leidinggevende;
 • de christelijke identiteit van PCBO onderschrijft, hier vorm en inhoud aan kan geven en dit weet uit te dragen;
 • op de hoogte is van de laatste onderwijsveranderingen binnen het (primair) onderwijs;
 • een eigentijdse, innovatieve visie op onderwijs heeft en een realistische kijk op ICT in het onderwijs;
 • een daadkrachtig leider is die de (top)werkgeversrol kan vervullen;
 • ervoor zorgdraagt dat schoolontwikkeling en professionele cultuur hand in hand gaan.
Als collega zoeken we iemand die
 • collega’s kan inspireren en motiveren en hierbij ook eigenaarschap stimuleert;
 • leerkrachten in hun kracht zet en hierbij gevoel heeft voor verschillende professionele behoeften;
 • invulling en uitvoering kan geven aan een professionele cultuur;
 • besluitvaardig is en resultaatgericht werkt aan de ingezette verander-/verbeterprocessen en deze ook weet te borgen;
 • communicatief sterk is en vanuit de dialoog team, ouders en kinderen weet te enthousiasmeren en te verbinden;
 • toegankelijk is voor een ander, met inlevingsvermogen en daarbij rust, duidelijkheid en structuur uitstraalt;
 • een team coacht en een open samenwerking bouwt op basis van vertrouwen en kwaliteiten die in het team aanwezig zijn, met als doel de kennis en kunde van de individuele teamleden verder uit te bouwen.
Omdat we het heel belangrijk vinden om de juiste match te maken zal het invullen van een ME+U profiel (Wat zijn je drijfveren? Wat zijn de energiegevers- en vreters?) onderdeel uitmaken van de procedure. Wil je meer informatie kijk dan op onze website.

Wat wij bieden

 • Samenwerking met en ondersteuning vanuit collega-directeuren en het stafbureau op zaken als Onderwijskwaliteit, Financiën, HR, Communicatie, Facilitair en ICT.
 • Kennis delen/halen en verbinden in het directeurenoverleg en de themagroepen van PCBO Apeldoorn.
 • Veel mogelijkheden voor scholing, professionalisering en persoonlijke ontwikkeling (zie meplusu.nl).
 • Tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Inschaling in schaal D12 van maximaal €5651,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel