Vacature

Leerkracht groep 3

24 uur (0,6 fte)

IRIS Christelijk onderwijs & opvang - Dr. H. Bouwmanschool - Kampen

Werkzaamheden

De Dr. H. Bouwmanschool zoekt in verband met vervanging voor een zwangerschapsverlof vanaf 11 april 2022 een enthousiaste leerkracht voor groep 3 (0,6 fte),  Je werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Deze aanstelling is tijdelijk met uitzicht op een vaste baan binnen onze stichting.
 
De Bouwmanschool is een kleurrijke school, die op de grens van Brunnepe en de nieuwe Hanzewijk staat. De school telt ca. 200 leerlingen. Op de Bouwmanschool benaderen we de kinderen vanuit de SWPBS principes. Onze kernwaarden zijn
“samen, zorgzaam, uniek en KansRijk”. We zijn een leesschool en werken vanuit de principes van LIST. We hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een integraal kindcentrum. De Bouwmanschool valt onder IRIS.
 
IRIS, stichting voor christelijk onderwijs biedt goed onderwijs aan, op basis van de christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken op de leerling en op elkaar. Ons hart, onze passie, ligt helemaal bij het onderwijs. Vanuit die passie geven we met plezier elke dag les.
 
IRIS verzorgt op 14 scholen in de gemeente Kampen christelijk onderwijs aan ongeveer 2500 kinderen, waarbij 270 personeelsleden zijn betrokken. We steken energie in het verder ontwikkelen van onze eigen talenten, zodat de kwaliteit van
ons onderwijs elke dag een stukje beter wordt. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording. 

Wat wij vragen

IRIS zoekt leerkrachten die:
 • De principes van de wijze wereldburger voorleven: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen;
 • Bereid zijn zich verder te professionaliseren;
 • Meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of geloofsgemeenschap en de christelijke identiteit uitdragen in hun schoolwerk. 
Speciaal voor de Bouwmanschool zoeken wij een leerkracht die
 • kinderen op hun eigen niveau weet uit te dagen;
 • een zelfstandige manier van werken heeft en kritisch kan reflecteren op eigen, professioneel handelen;
 • flexibel is en bereid is nauw samen te werken met andere teamleden;
 • actief en enthousiast lid van ons team wil zijn;
 • feeling heeft met SWPBS principes;
 • een bijdrage kan leveren aan een veilig en prettig werkklimaat;
 • vanuit het expliciete directe instructiemodel kan werken;
 • zijn / haar christelijke identiteit uitdraagt en daarbij goed kan inspelen op de verschillende culturen en geloofsovertuigingen binnen onze school;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en ICT-vaardig is.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende en afwisselende baan;
 • Mogelijkheden voor passende begeleiding;
 • Een enthousiast en professioneel team;
 • Een open en betrokken sfeer;
 • Warme contacten met ouders;
 • Een integraal kindcentrum;
 • Uitzicht op een vaste baan binnen IRIS.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel