Vacature

Onderwijsondersteuner VO (vmbo tl)

30-32 uur (0,7-0,8 fte)

Greijdanus - tl bovenbouw - Zwolle

Werkzaamheden

Wij zijn op zoek naar een Onderwijsondersteuner voor de bovenbouw van het vmbo TL die onze collega’s kunnen helpen bij het begeleiden van leerlingen in hun leerproces. We hebben dit schooljaar mogelijkheden om deze ondersteuning aan te bieden door een eenmalige subsidie vanuit de overheid. Deze subsidie heeft als doel om leerachterstanden - die mede het gevolg zijn van de Corona-maatregelen - weg te werken. De begeleiding zal zich richten op sociaal-emotionele ontwikkeling, leer- en studievaardigheden en vakinhoud.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen variëren per dag. Het kunnen de volgende werkzaamheden zijn:

 • Je houdt toezicht tijdens lessen bij fysieke afwezigheid van de docent (die bijvoorbeeld online instructie geeft aan de klas);
 • Je vangt bij lesuitval een klas op, en begeleidt hen waar mogelijk bij hun werk;
 • Je laat leerlingen zelfstandig werken en leren, ondersteunt bij het werken en houdt mede toezicht;
 • Je helpt leerlingen bij de planning en organisatie van het school werk;
 • Je helpt mee om achterstanden bij leerlingen te inventariseren;
 • Je verzorgt administratie van onderwijsactiviteiten ;
 • Je organiseert het inhalen en herkansen van toetsen.

Wat wij vragen

 • Je hebt aantoonbare affiniteit met jongeren in het voortgezet onderwijs;
 • Je bent vaardig in het begeleiden en omgaan met jongeren en stimuleert hen tot zelfstandig werken en leren;
 • Je weet naast individuele begeleiding ook begeleiding aan te bieden aan een groep/klas;
 • Je communiceert helder met leerlingen en collega’s;
 • Je staat stevig in je schoenen, en weet een positief leer- en werkklimaat neer te zetten;
 • Je werkt ordelijk en hebt snel overzicht.

Greijdanus zoekt:

 • Medewerkers die willen bijdragen aan een organisatie in ontwikkeling en/of aan ontwikkeling van onderwijs;
 • Bereidheid tot uitdragen van identiteit in de rollen leermeester/vertrouwenspersoon en rolmodel;
 • Docenten en onderwijsondersteuners die gericht zijn op het verleggen van de verantwoordelijkheid voor leerdoelen en eigen keuzes naar de jongere (begeleiden en loslaten);
 • Bijdragen aan brede vorming en maatschappelijke inbedding.

Wanneer je bij Greijdanus gaat werken, verbind je je aan:

 • Een organisatie in ontwikkeling (houd je van beweging, out of the box, pilots?);
 • Jongeren op zoek naar hun Christelijke identiteit (weet en voel je jezelf in Christus verlost en waardevol en wil je daarin voor anderen een voorbeeld zijn als rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon);
 • Jongeren waar je van houdt en die je wilt steunen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en leven.

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar zelf aan gaat bijdragen.

Wat wij bieden

 • Een school- en leefgemeenschap met een heldere identiteit;
 • Een school in beweging door het toepassen van onderwijsvernieuwingen;
 • Een prettig werkklimaat;
 • In eerste instantie een tijdelijk dienstverband;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO, beloning conform schaal 7 OOP (minimaal € 2.045,- en maximaal € 3.068,-).

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel