Vacature

Directeur

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

LOGOS - CBS De Regenboog - Gorinchem

Werkzaamheden

Stichting LOGOS zoekt voor CBS De Regenboog in Gorinchem een directeur. Wil jij het volgende hoofdstuk verder vormgeven van CBS De Regenboog? En wil jij de beweging in de ontwikkeling van onderwijs én team verder versnellen en versterken? 

De Regenboog verzorgt met 28 teamleden basisonderwijs voor 269 leerlingen op twee locaties in Gorinchem Oost: locatie ‘Albertine Kehrerstraat met daarin ook het Junior College en locatie ‘Retranchement’. Deze locaties staan op prettige plekken dicht bij de historische stad.

Op De Regenboog werkt een enthousiast en gedreven team aan ‘een stevige basis voor een kleurrijke toekomst’. Het team werkt eraan deze missie meer vanuit gezamenlijkheid vorm te geven, zodat de kracht van de hele Regenboog, de onderwijsconcepten daarbinnen en de individuele professional elkaar nog verder versterken. Vanuit ‘eenheid in verscheidenheid’ leren collega’s steeds meer van en met elkaar en proberen ze zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De teamleden werken vanuit hun hart en de relatie met leerlingen en ouders is dan ook de sterke basis van waaruit zij het onderwijs vormgeven. Het team heeft veel zin om aan de slag te gaan met de nieuwe directeur waarmee zij ‘Samen de Regenboog’ gaan vormen!  
 
Structuur, veiligheid en persoonlijke ontwikkeling staan als kernwaarden centraal op de beide locaties. In de onderbouw is aandacht voor ontdekkend en onderzoekend leren. In de midden- en bovenbouw wordt onderzocht hoe het thematisch werken verder vorm kan krijgen en hoe daarin doorgaande lijnen kunnen worden verstevigd. Er wordt gestart met een nieuwe, grotendeels digitale rekenmethode. Op locatie Retranchement is een plusklas gevestigd voor alle leerlingen van De Regenboog en van de nieuwe LOGOS-school op locatie Dalemplein.
 
In het Junior- en Tiener College vindt een vorm van gepersonaliseerd leren plaats waarbij de leervragen van nieuwsgierige en onderzoekende leerlingen centraal staan. Leerlingen werken met persoonlijke leerplannen en houden in een portfolio hun vorderingen bij. Het Junior College bereidt kinderen voor op de overstap naar het Tiener College (10-14 concept in samenwerking met VO).
 
De Regenboog is onderdeel van LOGOS dat staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. LOGOS heeft 16 scholen en 350 personeelsleden die samen zorgdragen voor ongeveer 2.500 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. 

Wat wij vragen

Als directeur van De Regenboog ben je onderwijskundig leider met integrale verantwoordelijkheid voor deze school met twee concepten. De unieke combinatie stelt je in staat om het onderwijs verder te ontwikkelen, van elkaar te leren en een helder aanbod te formuleren aan ouders. Je hebt de kans om de school met het team neer te zetten als dé eigentijdse Protestants-Christelijke basisschool met toekomstgericht onderwijs dat aansluit bij leerlingen met verschillende onderwijsbehoeftes in de wijk. 
 
Als LOGOS-directeur ben je een spil in een organisatie met de goede gewoonte om te cocreëren in teams, intervisie- en werkgroepen en deel te nemen aan LOGOS-brede leergemeenschappen. Binnen LOGOS ontstaan in deze samenwerking waardevolle dwarsverbanden rond een thema of vraag. Daarbij hoort nieuwsgierig zijn en durven experimenteren. Dit is de ontwikkelingsgerichte samenwerking binnen LOGOS: ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (SLIG).
 
Meer informatie vind je in de profielschets en het informatiepakket.

Wat wij bieden

Het gaat om een functie van 0,8-1,0 fte in schaal D12. We houden rekening met een opzegtermijn en willen graag dat je met ingang van het nieuwe schooljaar in dienst kan treden.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel