Over ons

Onderwijstalenten.nl is gericht op het stimuleren van personele instroom en inzetbaarheid in herkenbaar, christelijk onderwijs. Onderwijstalenten.nl is een dienstverlening van Verus voor aangesloten scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs in Nederland. De algemene voorwaarden van Verus zijn van toepassing op deze dienstverlening.

Een heel aantal werkgevers die gebruik maken van Onderwijstalenten.nl hebben scholen, door ouders gesticht, waarbij in statuten de christelijke richting qua identiteit is verankerd. Aan deze richting ontleent de school ook haar overheidsfinanciering. De consequentie daarvan is dat bij het toelatingsbeleid van personeel deze werkgevers statutair verplicht zijn alleen personeel dat past bij die christelijke identiteit aan te nemen. In de geplaatste advertenties op Onderwijstalenten.nl wordt daarom expliciet verwezen naar een christelijke identiteit.

Werkgevers met een herkenbaar christelijk profiel, die hechten aan werving van herkenbaar christelijk personeel, kunnen tegen dezelfde voorwaarden gebruik maken van Onderwijstalenten.nl.

Acquisitie naar aanleiding van geplaatste advertenties op Onderwijstalenten.nl wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten worden expliciet verzocht rechtstreeks te solliciteren. Sollicitaties via een bureau worden niet in behandeling genomen.