Functies voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zullen, door de vergrijzing, de komende jaren veel vacatures ontstaan. Ook in het gereformeerd onderwijs zijn er nu al veel vacatures en dat zal alleen nog maar toenemen. Veel kansen dus! In het voortgezet onderwijs kun je aan de slag als:

  • leraar
  • onderwijsassistent
  • conciërge 
  • manager

In tegenstelling tot het basisonderwijs is de leraar gespecialiseerd in één of enkele vakken. De leraar voortgezet onderwijs heeft kennis en kunde bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde, Duits, elektrotechniek of lichamelijke opvoeding. Behalve het lesgeven kan een leraar leerlingen begeleiden, buitenschoolse activiteiten ondernemen of meewerken in speciale projecten om het onderwijs te vernieuwen of ICT te verbeteren. Je hebt de lerarenopleiding nodig voor je "bevoegdheid" om les te kunnen geven in het voortgezet onderwijs. Lerarenopleidingen zijn er in vrijwel alle grote steden.       

De onderwijsassistent ondersteunt de leraar in het voortgezet onderwijs. Voor een baan als onderwijsassistent is de mbo-opleiding Onderwijsassistent nodig. Deze kun je ondermeer volgen aan het ROC Menso Alting in Groningen en Zwolle. Met het diploma op zak kun je werken in bijna alle vormen van onderwijs. En het is mogelijk om alsnog door te stromen naar de pabo.

De conciërge wordt wel "de motor van de school" genoemd. Een conciërge heeft een heel afwisselend takenpakket, dat varieert van reparaties, bijvoorbeeld van een kapotte wasbak of overstromend toilet en assistentie na een ongeval in de gymzaal tot bedrijfshulpverlening (BHV). En toezicht op extra corvee voor spijbelaars en telaatkomers en de zorg voor een vlotte ontruiming van de school bij calamiteitenoefeningen hoort er ook bij. Conciërges zijn vaak medewerkers die een sterke vertrouwensband met leerlingen hebben en hun signalen opvangen. Meestal hebben conciërges een mts-opleiding of mbo-facility management als achtergrond.  Daarnaast is het mogelijk om een stap te zetten naar een managementfunctie, maar dat moet uiteraard wel bij je passen. Het voortgezet onderwijs kent uiteenlopende managementfuncties. Je kunt aan de slag als schoolleider of teamleider op een afdeling (havo/vwo of vmbo), als locatieleider of als bovenschools manager.

In het speciaal voortgezet onderwijs zijn ook medewerkers onderwijsondersteuning nodig. Daarbij kun je denken aan werk in de facilitaire dienst (de conciërge), de administratie en vooral in de ICT, waarvan in het speciaal onderwijs veel gebruik wordt gemaakt. Ook voor een baan in de stafafdelingen is vakmanschap vereist. Staffunctionarissen zoals (bovenschools) directeuren, facilitaire medewerkers, roostermakers en ICT-specialisten: in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn mensen nodig met kennis, ervaring en competenties die passen bij de baan en die zich willen blijven ontwikkelen. Ook hiervoor geldt: scholen nemen graag mensen in dienst met de kennis, ervaring en competenties die passen bij een managementbaan.