Talent voor de kinderopvang

Kinderen in de christelijke kinderopvang verdienen een warme, huiselijke sfeer. Waar ze met andere kinderen spelen en opgroeien. Begeleid door mensen die persoonlijk betrokken zijn. Zodat hun ouders met een gerust hart kunnen werken of studeren. Ben jij zo iemand die een kind veiligheid kan bieden? Al eens overwogen om pedagogisch medewerker in een kindcentrum of BSO te worden? 

Pedagogisch medewerker in de kinderopvang of op een BSO kun je worden door op een MBO je diploma pedagogisch medewerker niveau 3 of 4 te halen of voor onderwijsassistent af te studeren.

Steeds meer christelijke kinderopvangcentra willen –samen met het bijbelgetrouw basisonderwijs – toegroeien naar kindercentra met een doorgaande lijn in de (christelijke) opvoeding. Zodat ze onderscheidend zijn op de punten:

  • christelijke identiteit
  • doorgaande pedagogische lijn
  • kwaliteit
  • kleinschaligheid

Bekijk de aangesloten kinderopvangcentra bij Onderwijstalenten onder het kopje Kinderopvang.