Functies basisonderwijs

Wil je de overstap maken naar het basisonderwijs? Er zijn diverse functies binnen het basisonderwijs waarin je aan de slag kunt. Daarnaast werken veel basisschoolverenigingen met een vervangingspool. Via een tijdelijke baan in het onderwijs is het mogelijk om door te stromen naar een vaste baan. Op deze website staat bij de meeste onderwijsinstellingen aangegeven hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Het is raadzaam om eerst goed te kijken of het basisonderwijs goed aansluit bij je wensen en capaciteiten. De Christelijke Hogeschool Ede heeft bijvoorbeeld Experiencedays of meeloopdagen. Dat is een leuke mogelijkheid om concreet kennis te maken met het onderwijs, en dan specifiek het basisonderwijs. Ook de Hogeschool VIAA verzorgt speciaal praktijkdagen op meeloopdagen.

In het basisonderwijs kun je aan de slag in banen als:

  • leraar
  • intern begeleider 
  • onderwijsassistent
  • locatiedirecteur

Als leraar kun je werken in de onderbouw, met kinderen van 4-6 jaar. In de onderbouw leren kinderen letterlijk spelenderwijs. Je doet spelletjes met ze en begeleidt ze met het ontdekken van mogelijkheden. De bovenbouw wordt gevormd door oudere kinderen van 7-12 jaar. Je geeft les in rekenen, taal, (bijbelse) geschiedenis, en nog veel meer vakken, dus je moet van alle markten thuis zijn. Ook heb je veel contact met ouders om met hen te bespreken hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt. Je hebt een diploma van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) nodig om in het basisonderwijs les te kunnen geven. Je kunt de pabo in diverse grote steden volgen. Een pabo met een uitgesproken christelijk profiel is de Hogeschool VIAA in Zwolle, de Christelijke Hogeschool Ede of Driestar Hogeschool in Gouda. De pabo is een hbo-opleiding, maar het is ook mogelijk om de universitaire pabo te doen.

De leerlingbegeleider begeleidt leerlingen die moeilijk mee kunnen komen en extra aandacht nodig hebben. Voor een baan als intern begeleider heb je een speciale opleiding na het hbo (post-hbo) nodig. De meesten volgen deze na de pabo.

De onderwijsassistent ondersteunt de leraar in het basisonderwijs. Voor een baan als onderwijsassistent is de mbo-opleiding Onderwijsassistent nodig. Met het diploma op zak kun je werken in bijna alle vormen van onderwijs en kinderopvang. En het is mogelijk om alsnog door te stromen naar de pabo.

Mogelijk heb je hart voor kinderen, maar past een leidinggevende functie beter bij je. Op dit moment zijn er volop vacatures als locatiedirecteur en de komende jaren blijven er voldoende mogelijkheden. De locatiedirecteur geeft leiding aan een team van onderwijsmedewerkers. Hij of zij is het boegbeeld van de school en wordt door kinderen en ouders vaak ook zo gezien. De locatiedirecteur heeft ook als belangrijke taak te zorgen voor vernieuwend onderwijs. En ook als directeur kun je jezelf blijven ontwikkelen.

Wat zijn je drijfveren als directeur of onderwijsbestuurder? Wanneer ben je tevreden? Hoe krijg je dingen voor elkaar? Hoe krijg je mensen mee? Wat vraagt dat van je als persoon? Hoe dien je het belang van je organisatie? Als je met zulke vragen rondloopt, dan is bestuurlijk leidinggeven in het PO mogelijk een interessante leergang voor je.