Opleidingen beroepsonderwijs

In het beroepsonderwijs kun je aan het werk in functies als docent,begeleider en instructeur, medewerker onderwijsondersteuning en staffunctionaris.

Opleiding docent in het beroepsonderwijs

Leraar beroepsonderwijs en de volwasseneducatie (bve) worden kan via een lerarenopleiding, maar ook met een hbo- of wo-diploma en zelfs zonder onderwijsbevoegdheid. In het laatste geval moet je drie jaar praktijkervaring hebben in het vak waarin je wilt lesgeven én kunnen denken en werken op hbo- of universitair niveau. Je kunt ook leraar bve worden met een tweedegraads bevoegdheid in algemeen vormende vakken of in beroepsgerichte vakken. Deze bevoegdheid haal je via een lerarenopleiding van een hogeschool. Voldoe je niet aan de genoemde eisen, dan kun je eventueel als leraar in tijdelijke dienst worden benoemd. De onderwijsinstelling beoordeelt of je voldoende inhoudelijke en didactische vaardigheden hebt. Zo niet, dan kan de instelling je vragen om ontbrekende kennis en vaardigheden aan te vullen, bijvoorbeeld met een cursus didactische bekwaamheid. Meer info: Rijksoverheid.

Opleiding instructeur in het beroepsonderwijs

Voor een functie als begeleider of instructeur is geen specifieke vooropleiding vereist. De onderwijsinstellingen hanteren hiervoor eigen beleid. Maar er zijn wel instellingen die de opleiding voor instructeur en begeleider bieden. Deze opleiding bestaat deels uit studie en deels uit werken in de praktijk en duurt ongeveer een jaar. Tijdens de contactdagen krijg je onderwijskundige vakken en praktijkopdrachten.

Opleiding onderwijsondersteuner in het beroepsonderwijs

In de opleiding van onderwijsondersteuner zit een algemeen pedagogisch-didactisch deel en een vakspecifiek deel. Dat heeft te maken met de vakspecialisatie en de sector waarin de ondersteuner werkzaam is. Zo kun je leren voor onderwijsondersteuner in de metaal, bouw, motorvoertuigen, gezondheid, handel, maar ook de administratie en ICT. De opleiding wordt meestal in deeltijd gegeven, en is gericht op mensen die al werken in het beroepsonderwijs maar nog extra opleiding nodig hebben of voor mensen die binnen hun bedrijf trainer willen worden.

Opleiding staffunctionaris in het beroepsonderwijs

Scholen nemen graag mensen in dienst met de kennis, ervaring en competenties die passen bij een managementbaan, ongeacht of ze een managementopleiding gericht op het onderwijs hebben genoten. Maar dergelijke opleidingen zijn er wel. Penta Nova bijvoorbeeld biedt opleidingstrajecten voor schoolleiders in het primair onderwijs en voor managers in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Ook is er - in samenwerking met ECNO (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) - een leergang opgezet waar managers worden opgeleid voor de top en de subtop van scholen in het voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.