Functies beroepsonderwijs

De onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn onder te verdelen in roc's, vakscholen en aoc's. Roc's hebben opleidingen in de sectoren Zorg en welzijn, Techniek en Economie en verzorgen daarnaast opleidingen in de volwasseneneducatie. Vakscholen richten zich op de opleidingen voor één branche. De aoc's verzorgen de opleidingen voor de sector landbouw.

In het beroepsonderwijs kun je aan de slag in banen als:

  • docent
  • begeleider en instructeur
  • medewerker onderwijsondersteuning
  • staffunctionaris

Er zijn verschillende mogelijkheden om docent te worden in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Een onderwijsbevoegdheid is bij de start niet noodzakelijk. Dat komt later wel. Roc's, aoc's en vakscholen hebben vooral mensen nodig die de beroepspraktijk kennen. Met een aantal jaren relevante werkervaring en een werk- en denkniveau op hbo-niveau heb je een goede startpositie.

Als je een tweedegraads lerarenopleiding afgerond hebt in de algemeen vormende- of beroepsgerichte vakken, kun je meteen aan de slag. De onderwijsinstellingen werken al vele jaren met instromers uit de beroepspraktijk. Zij scholen zich bij op praktisch en theoretisch gebied. Na twee jaar moet je als instromer voldaan hebben aan de eisen verbonden aan een pedagogisch-didactische aantekening (PDA).

Als je over ervaring uit de praktijk en een mbo-achtergrond beschikt, kun je ook aan de slag als begeleider of instructeur. Een begeleider werkt onder supervisie van een docent en ondersteunt de les. Als instructeur ondersteun je of verzorg je praktijklessen. Ook voor de begeleiding van stagiaires hebben scholen mensen nodig die de praktijk van binnenuit kennen. Voor een functie als begeleider, instructeur of stagebegeleider is geen specifieke vooropleiding vereist. De onderwijsinstellingen hanteren hiervoor eigen beleid.

Voor een baan in de ondersteunende diensten is vakmanschap vereist. In bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, de beleidsontwikkeling, de facilitaire dienstverlening, de administratieve ondersteuning en de automatisering zijn er functies op ieder niveau, van mbo tot universitair.