Voorwaarden

Onderwijstalenten.nl richt zich op de werving van kandidaten voor de aangesloten onderwijsinstellingen. Daartoe beschikt Onderwijstalenten.nl over informatie van zowel kandidaten als de onderwijsinstellingen. Onderwijstalenten.nl garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Onderwijstalenten.nl betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. Je kunt onze website bezoeken zonder ons te laten weten wie je bent en zonder informatie over jezelf te verstrekken. Het kan echter voorkomen dat je ervoor kiest ons persoonsgegevens te verstrekken als:

  • je solliciteert naar een vacature;
  • je informatie aanvraagt over een vacature;
  • je iemand attendeert op een vacature;
  • je inschrijft voor de gepersonaliseerde vacaturemailing;
  • je algemene informatie aanvraagt.

Onderwijstalenten.nl verzamelt of gebruikt geen identiteitgegevens voor een ander doel dan hierboven aangegeven. Wanneer we informatie nodig hebben die jou persoonlijk identificeert of ons in staat stelt contact met je op te nemen, zullen wij je daarom vragen. We zullen uitsluitend informatie over jou verstrekken aan de eventuele onderwijsinstelling bij een informatie-aanvraag en/of sollicitatie naar een bepaalde vacature bij de betreffende onderwijsinstelling. Daarnaast verstrekken wij informatie aan derden: met jouw instemming, wanneer je redelijkerwijs zou verwachten dat de informatie verstrekt zou worden, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn die informatie te verstrekken.

Disclaimer

Ondanks het feit dat Onderwijstalenten.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Copyright

Alle auteursrechten ten aanzien van de content van Onderwijstalenten.nl zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Overname van teksten, foto's en alle overige content van Onderwijstalenten.nl is slechts toegestaan na toestemming van Onderwijstalenten.nl.