Overstap naar het onderwijs

Een loopbaan in het onderwijs biedt meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht zou denken. Bovendien verwacht de onderwijsarbeidsmarkt grote tekorten. Twee redenen om eens goed na te denken of het onderwijs iets voor je is. Het Onderwijsloket heeft de verschillende routes naar het docentschap in kaart gebracht. 

Een baan als leraar bestaat zeker niet alleen uit het geven van lessen. Er zijn speciale projectweken of je gaat met de kinderen op kamp of excursie. Veel werkenden in het onderwijs hebben een heel afwisselende baan. Behalve het lesgeven kun je ook aan de slag als onderwijsassistent, intern begeleider en zijn er taken op het gebied van ICT, onderwijskwaliteit, management en arbo. Daarnaast kun je ook switchen naar bijvoorbeeld het basisonderwijs, beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het mooiste is en blijft om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, en ze de door God gegeven talenten te helpen ontdekken. Het christelijk onderwijs is op zoek naar onderwijstalenten!

Er zijn veel mensen die interesse hebben in het werken in het onderwijs, maar niet weten of het ook aansluit bij hun wensen en capaciteiten. Het kan raadzaam zijn om eens in gesprek te gaan met iemand die al werkt in herkenbaar christelijk onderwijs om te vragen hoe die persoon het ervaart, wat leuk en minder leuk is en wat je ervoor nodig hebt. Nog beter is om een dagje mee te draaien op een school. Dan kun je echt ervaren of het onderwijs bij jou past. Je kunt ook uitgebreide ervaring in het basisonderwijs opdoen door je eerst in te schrijven bij een vervangingspool. Inschrijven kan al tijdens je LIO-stage. Als er sprake is van krimp in het basisonderwijs door dalende leerlingaantallen, is inschrijving in een vervangingspool een goede mogelijkheid om toch aan werk te komen en ervaring op te doen op verschillende scholen en in verschillende groepen. Je ontdekt dan waar je kracht ligt.

Voordat je in het voortgezet onderwijs aan de slag kunt zul je eerst een geschiktheidsonderzoek moeten doorlopen. Veel lerarenopleidingen bieden deze onderzoeken aan. Vervolgens kun je maximaal twee jaar, zonder bevoegdheid, lesgeven. Ondertussen volg je de benodigde scholing en word je begeleid op de werkplek.

In 2018 is een nieuw onderwijstraineeship gestart voor aankomende docenten voor het voortgezet onderwijs, dat met name gericht is op het opleiden van professionals die de werelden binnen en buiten de school met elkaar verbinden.

In het beroepsonderwijs wordt praktische werkervaring gewaardeerd. Zij-instromers met relevante ervaring in een bepaalde functie en/of een bepaald werkveld hebben daardoor goede kansen. Alleen ervaring is natuurlijk niet genoeg. Het onderwijs en ook een baan als leraar moet uiteraard wel bij je passen.  

Wat is een zij-instromer en hoe word ik zij-instromer?

Een zij-instromer is iemand die leraar wil worden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of de beroeps- en volwasseneneducatie, en wel het vereiste vooropleidingsniveau heeft maar geen - of niet de juiste - onderwijsbevoegdheid. Je kunt dan op een school voor voortgezet onderwijs of mbo een geschiktheidsonderzoek en een opleiding krijgen. Dat geschiktheidsonderzoek leg je af als je kennis en ervaring relevant zijn. Kun je direct voor de klas, dan volgt bijscholing om bevoegd leraar te worden. Kun je nog niet direct voor de klas, dan volg je een lerarenopleiding. Na een periode van maximaal twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Slaag je daarvoor, dan krijg je een getuigschrift en ben je een volledig bevoegd leraar. Kijk hier voor meer informatie.