Persoonlijke ontwikkeling

Met elkaar uitwisselen op vakinhoud en/of christelijke identiteit is mogelijk via diverse netwerken, bijvoorbeeld via het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit. Ook Verus biedt diverse mogelijkheden voor netwerken en voor professionele ontwikkeling.

In het christelijk onderwijs zijn diverse mogelijkheden om opleidingen en trainingen te volgen.

Een daarvan is de Master Leren en Innoveren. Deze Master is in de Keuzegids  als topopleiding beoordeeld.

Wil jij als leraar op school, en als medewerker in de organisatie, uitblinken in:

  • ‘meesterlijk’ lesgeven;
  • benutten van leerstijlen en leermiddelen;
  • professioneel onderzoek doen naar de onderwijspraktijk;
  • voorbeeldgedrag (goede praktijken) voor collega’s;
  • verbinding maken van identiteit met onderwijsconcept en pedagogisch handelen?

De Master Leren en innoveren biedt een uitdagende verdieping voor leraren die werken in het christelijke basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. De tweejarige deeltijdopleiding is praktisch door het behandelen van leervragen uit de eigen schoolorganisatie, is betaalbaar door de vergoeding vanuit de lerarenbeurs en biedt beroepsperspectief door aansluiting op actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

Bij de NWO kun je ook een Promotiebeurs aanvragen. Hiermee kun je een promotieonderzoek uitvoeren, dat uitmondt in een proefschrift. Geselecteerde leraren worden 4 jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris.

Werken in het onderwijs is prachtig, maar ook wel eens pittig. Soms kun je er behoefte aan hebben om met iemand in gesprek te gaan over thema's waar je in het werk mee te maken hebt. Een heel aantal onderwijsinstellingen heeft eigen personeelscoaches die je deskundig kunnen begeleiden. Daarnaast werken scholen met externe bureaus die coaching aanbieden.

Specialiseren

Je kunt ook je functie verdiepen door je te specialiseren. Je verandert niet van baan, maar je ontwikkelt je in een bepaalde taak, naast je huidige functie. Een voorbeeld hiervan is een taak als remedial teacher. Het signaleren, diagnosticeren en remediëren van ontwikkelings- en leerproblemen van kinderen wordt zowel door de groepsleerkracht gedaan als door de speciale leerkracht. Als remedial teacher heb je kennis en vaardigheden die je moet kunnen inzetten in de extra zorg. Je hebt aandacht voor het oplossen van problemen maar ook aan het voorkomen van problemen en achterstanden.

De coach gedragsproblemen is de teamspecialist op het gebied van gedragsproblemen. De specialist lees- en spellingproblemen richt zich op het verbeteren van het leesonderwijs op school en op de dagelijkse aanpak van lees- en spellingproblemen.

De specialist creatieve communicatie leert creatieve opdrachten te ontwerpen en in te zetten als middel om leerdoelen te realiseren. Je leert met creativiteit de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te volgen, te ondersteunen en het sociale klimaat in een klas positief te beïnvloeden.

Professionele ruimte

Collegiale gesprekken leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van leraren en de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. In veel gevallen gaat dat gepaard met lesbezoeken waarna de bezoekende leraar feedback geeft aan de ontvangende leraar. Daarnaast kan intervisie en andere vormen van reflectie en dialoog je helpen bij je eigen professionele ontwikkeling. Voor het laatste kan het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit voor christelijke scholen in het onderwijs je inspiratie bieden.

Een bijzondere vorm van 'peer review' is interscolaire visitatie: een groep leraren en leidinggevenden van een school brengt een bezoek aan een andere school, observeert lessen en geeft feedback. Bij Leraar24 kun je daar meer over lezen.

Ook als bestuurder of schoolleider kun je je blijvend ontwikkelen. Wat zijn je drijfveren als directeur of onderwijsbestuurder? Wanneer ben je tevreden? Hoe krijg je dingen voor elkaar? Hoe krijg je mensen mee? Wat vraagt dat van je als persoon? Hoe dien je het belang van je organisatie? Als je met zulke vragen rondloopt, dan is bestuurlijk leidinggeven in het PO mogelijk een interessante leergang voor je. Netwerken met collega's biedt ook uitwisseling en relativering van je eigen situatie. Bekijk bijvoorbeeld de netwerken van Verus en zoek contact.

Een andere mogelijkheid is je te ontwikkelen door aan te sluiten bij ontwikkelingen in het onderwijsveld zelf. Bijvoorbeeld de integratie van de kinderopvang binnen het basisonderwijs. Ook als schoolleider kun je niet om de ontwikkeling van de kinderopvang binnen het onderwijsveld heen. IKC’s zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Steeds meer  onderwijsorganisaties werken samen met kinderopvang en andere partijen in een (Integraal) Kindcentrum. 

Als HR-adviseur kun je jezelf ontwikkelen door deel te nemen aan de opleiding Personeelsbeleid in het onderwijs. De wet- en regelgeving in het onderwijs blijkt lastig, ook voor ervaren P&O'ers die van buiten het onderwijs komen. In deze 3-daagse leergang Personeelsbeleid wordt je wegwijs gemaakt in wat er in het onderwijs zoal speelt. De nadruk ligt daarbij op de praktische toepasbaarheid.