Nieuwe onderwijsinstelling

Veranderen van onderwijsinstelling, zelfs binnen herkenbaar christelijk onderwijs, is voor sommigen al een grote stap. Onbekend maakt vaak onbemind. Het kan heel verrijkend zijn om op een andere school een dagje mee te lopen. Je kunt je als parttimer ook inschrijven in een vervangingspool om in te vallen op naburige scholen om andere scholen te leren kennen. Dat kan heel verrassende gevolgen hebben voor je persoonlijke ontwikkeling.

Zo kun je ook eens ruiken aan het beroepsonderwijs of het voortgezet of hoger onderwijs. Vind je een dag te lang, dan is alleen een oriënterend gesprek misschien ook mogelijk. 

Als je op zoek bent naar een andere onderwijsplek om je kwaliteiten in te zetten, schrijf je dan in voor onze vacaturemailing en geef specifiek aan waarnaar jij op zoek bent.

Binnen het onderwijs

Een mogelijkheid is om als leraar de overstap binnen het onderwijs te maken: van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, of van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs. 

Veel oudere leraren zullen de komende jaren het onderwijs verlaten en dat biedt voor nieuwkomers volop kansen. In het christelijk voortgezet onderwijs is geregeld vraag naar docenten voor diverse vakken.

Bevoegdheid

Zo'n overstap kun je maken door het behalen van je Bevoegdheid Eerste Graad. Er wordt in het onderwijs onderscheid gemaakt tussen leraren 1e graads en leraren 2e graads. Iemand met Bevoegdheid Tweede Graad kan in de eerste drie leerjaren van havo en vwo, aan alle leerjaren van het vmbo en in de sector Beroeps- en Volwassenen Educatie lesgeven. Heb je Bevoegdheid Eerste Graad dan kun je op alle niveaus binnen het gehele voortgezet onderwijs lesgeven. Eerstegraads leraar kun je worden met een universitaire lerarenopleiding of een hbo-opleiding voor eerste graad. Voor de laatste moet je meestal al in het bezit zijn van een diploma van een hbo-lerarenopleiding voor tweede graad.

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

De mogelijkheid bestaat ook om te werken in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De soorten scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters.

Het zijn scholen voor:

  • kinderen met een visuele handicap- dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
  • leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking 
  • kinderen die te maken hebben met psychische of gedragsmoeilijkheden.

In het speciaal basisonderwijs komen dezelfde functies voor als in het reguliere onderwijs, maar vooral de functie van leraar verschilt. Leraren in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn echte specialisten, onder andere op het gebied van dyslexie, discalculie, autisme, gedragsmoeilijkheden, hoogbegaafdheid en zorg. En hebben doorgaans de speciale bevoegdheid.

Leerlingen uit het SBO gaan na hun 12e jaar doorgaans naar VMBO, PRO of naar een VSO school. Leerlingen uit het SO gaan doorgaans verder op het VSO of naar regulier VO. Leerlingen met een SO indicatie die op de reguliere PO of VO zitten, hebben dan Leerlinggebonden Financiering, de rugzak.

Voortgezet speciaal onderwijs

Ook zijn er mogelijkheden om te gaan werken in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Als je in het (voortgezet) speciaal onderwijs wilt werken, dan moet je een onderwijsbevoegdheid hebben voor het reguliere basisonderwijs. Maar beter is het om ook de vervolgopleiding te gaan doen. Scholen voor SO en VSO vallen onder de Wet op de Expertise Centra en onder de CAO van het PO.