Werkgever

LOGOS

LOGOS

kompas voor de toekomst
 
LOGOS biedt goed onderwijs aan ruim 2500 leerlingen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. We helpen leerlingen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die samen met anderen de toekomst vormgeven.
 
De 16 unieke scholen van de LOGOS-vloot staan voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. We laten ons inspireren door onze christelijke identiteit. De kernwaarden ‘vertrouwen, verbinden en ontwikkelen’ zijn heldere bakens. Belangrijkste navigatiepunten zijn ‘vakmanschap’ en ‘onderwijs van morgen’. We leren voortdurend van elkaar en versterken ons onderwijs in samenwerking met ouders en maatschappelijke partners.
 
Je herkent het in onze eigentijdse omgang met de protestants-christelijke traditie, waarbij we levensbeschouwing en zingeving inzetten om bewust en duurzaam te werken aan de toekomst van onze samenleving.
 
Inspiratie
Drie kernwaarden – vertrouwen, verbinden en ontwikkelen –zijn een helder baken voor ons professioneel handelen. Geloof, hoop en liefde zijn ons moreel kompas. We laten ons inspireren door de Bijbel en we geloven dat God zoveel van deze wereld houdt, “dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). Dat maakt dat we hoopvol en met vertrouwen in deze wereld staan.
Actuele onderwijsvacatures
Waarom bij LOGOS werken?
 
LOGOS-medewerkers geven aan dat ze voor onze stichting en scholen kiezen, omdat ze ruimte krijgen om hun werk zelf in te vullen en omdat er veel afwisseling in hun werk is. De goede samenwerking en de fijne werksfeer maken ook dat mensen hier graag werken. De bevestigende en positieve feedback van de leidinggevende ervaren ze als voedend en stimulerend.