Werkgever

Stichting Cambium

Stichting Cambium

onderwijs waar we voor staan

 

Stichting Cambium verzorgt onderwijs op zeven christelijke basisscholen op de Noordoost Veluwe. Onze zeven basisscholen bevinden zich in de plaatsen Heerde, Veessen, Hattem en Wezep en bieden onderdak aan zo’n 1500 leerlingen. Binnen deze zeven scholen werken ruim 150 medewerkers in verschillende functies met verschillende verantwoordelijkheden.

Onze visie

Wij geloven in de God van de Bijbel die ieder van ons uniek heeft geschapen. We beseffen dat we met elkaar verbonden zijn. Door te groeien en te delen met alle betrokkenen.

Onze missie

Wij gaan voor onderwijs dat ieder kind de ruimte geeft om op ontdekkingstocht te gaan. Ons onderwijsaanbod sluit aan op de verschillende interesses en mogelijkheden van kinderen en is gericht op leren met hoofd, hart en handen.

Wij begeleiden kinderen bij het uitzetten van de eigen koers: zij krijgen onderwijs aangeboden  op een  niveau dat bij hen past, leren  eigen (uitdagende) doelen te stellen en krijgen de ruimte om daar alleen of samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Actuele onderwijsvacatures

Cambium is de Latijnse naam voor de groeilaag van een boom. Het is een dun laagje net onder de schors. Daarbinnen vindt het transport plaats van water, voedings- en afvalstoffen.

Groeien is bij Cambium een proces, dat alleen kan bestaan als alle betrokken professionals elkaar aanspreken op hun lerend vermogen, al naar gelang de eigen rol en plek in het team. 

Wil je werken bij Cambium en zelf groeien? Reageer op onze vacatures.