Werkgever

VGSK

VGSK

waar elke leerling telt!

 

VGSK, voluit de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek, verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs, op basis van het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel. VGSK heeft 3 scholen onder haar beheer:

 De scholen van VGSK staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door

 • het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen;
 • de verhalen uit de bijbel en het geloof in Christus als basis te nemen en de daaruit volgende consequenties voor het dagelijks handelen;
 • aandacht voor een brede ontwikkeling van kennis en denken;
 • aandacht voor adequate sociale vaardigheden en waarden, normen en principes;
 • aandacht voor het welbevinden van elke leerling;
 • een fysiek en sociaal veilige omgeving;
 • hoge betrokkenheid van ouders op zowel de vorderingen van het eigen kind als op de schoolorganisatie;
 • een kritische afweging van het aanbod en positief kritisch inspelen op vernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • samengevat in: het stimuleren van een positief kritische houding, vanuit christelijke waarden en normen, van waaruit de leerling met vertrouwen en verantwoordelijkheid de weg in de samenleving kan vervolgen. 
Actuele onderwijsvacatures

Heb je interesse voor een vacature bij ons? VGSK staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit door

 • zich sterk te maken en te profileren als een aantrekkelijk werkgever;
 • bekwame en professionele medewerkers;
 • actief deel te nemen aan professionele leergemeenschappen;
 • een veilig, professioneel en inspirerend werkklimaat;
 • ontwikkelingsgericht integraal personeelsbeleid;
 • ruimte voor en het stimuleren van persoonlijke professionele ontwikkeling;
 • ruimte voor initiatief en inspraak.

 Om kwaliteit hoogwaardig onderwijs en goed werkgeverschap te realiseren staat VGSK voor

 • toezicht op hoofdlijnen;
 • de eigenheid van elke school;
 • verbondenheid met elkaar en met de dorpsgemeenschap;
 • integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus;
 • integriteit, transparantie en openheid;
 • een veilige en fijne werkomgeving voor alle betrokkenen;
 • kwaliteitsbeleid;
 • betrokkenheid van ouders en leerlingen.