Vacature

Directeur

24 uur (0,6 fte)

CorDeo scholengroep - GBS De Wegwijzer - Hilversum

Werkzaamheden

Met het team van De Wegwijzer ga je invulling geven aan eigentijds christelijk onderwijs. Groeien in geloof, onderwijs op hoog niveau en begeleiding op maat kenmerken de school waar leerkrachten iedere dag enthousiast het leerproces van de leerlingen begeleiden. Als schooldirecteur geef je leiding aan een hecht team van leerkrachten die zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het onderwijs. Komende jaren ga je uitvoering geven aan het schoolplan waarin aandacht is voor gepersonaliseerd onderwijs en meer creatieve vakken. Als schooldirecteur mag je rekenen op betrokken ouders, gemotiveerde leerlingen en een professioneel team. 

Gereformeerde basisschool De Wegwijzer is een school met een duidelijke christelijke identiteit in Hilversum. Er wordt lesgegeven aan 150 leerlingen die zijn verdeeld over 6 groepen. Het team bestaat uit 13 personeelsleden waaronder een IB’er voor anderhalve dag. GBS De Wegwijzer biedt passend en resultaatgericht onderwijs gericht op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Dit is zichtbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk door de persoonlijke aandacht voor elk kind ingebed in een veilige sociale leer- en werkomgeving. De school heeft eigen verdiepingsgroepen voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen, gebruikt de Kanjertraining, is een gezonde school en biedt opleidingsplekken voor zowel PABO studenten als onderwijsassistenten.

De vijf kernwaarden die centraal staan op De Wegwijzer zijn betrokkenheid, geborgenheid, waarheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

GBS De Wegwijzer maakt onderdeel uit van CorDeo scholengroep die door een College van Bestuur wordt bestuurd. Het bestuurskantoor is gevestigd in Leusden. CorDeo scholengroep biedt christelijk onderwijs aan op 16 gereformeerde en 2 evangelische scholen. Er werken ruim 380 medewerkers met betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme aan goed en christelijk onderwijs voor onze leerlingen. CorDeo verwacht van alle medewerkers dat ze een identiteitsverklaring ondertekenen.

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk en neem je bovenschools deel aan werkgroepen en aan het directeurenoverleg. Strategische thema’s voor de komende jaren zijn goed en christelijk onderwijs, duurzaam en inclusief onderwijs en persoonlijk leiderschap. Directies worden ondersteund door het College van Bestuur en de medewerkers op het bestuurskantoor.

Wat wij vragen

 • Je bent actief christen en kunt de identiteitsverklaring van CorDeo scholengroep ondertekenen en op passende wijze uitdragen;
 • Je beschikt over leidinggevende ervaring en hebt kennis van de ontwikkelingen binnen het (bij voorkeur) (basis)onderwijs;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verander-/ verbetertrajecten gericht op het stimuleren van een open professionele cultuur;
 • Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma dan wel bereid deze op korte termijn te behalen. 

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur

 • geeft vanuit een heldere onderwijsvisie richting aan de koers en ontwikkelingen van De Wegwijzer;
 • heeft een gestructureerde werkhouding, houdt zicht op de rode draad;
 • staat voor professioneel en transparant leiderschap en biedt teamleden ruimte zonder in te boeten aan besluitvaardigheid en daadkracht;
 • is betrokken bij het team waarbij de balans wordt gevonden tussen serieus & humor en vertrouwen & begrenzen;
 • maakt gebruik van de kwaliteiten van de teamleden zelf;
 • heeft een visie op eigentijds en toekomst gericht onderwijs, is enthousiast en positief ingesteld;
 • heeft een flexibele, open en reflectieve grondhouding;
 • geeft de identiteit en cultuur van de scholen herkenbaar vorm en draagt die uit;
 • communiceert open en is benaderbaar voor zowel medewerkers als ouders en leerlingen.

Wat wij bieden

De CorDeo scholengroep in Leusden biedt:

 • een betrokken en hardwerkend team waarin vanuit een herkenbare christelijke levensovertuiging wordt gewerkt;
 • een stimulerende werkplek binnen CorDeo als professionele organisatie;
 • een College van Bestuur en een leuke, jonge club collega directeuren als goede sparringpartners;
 • ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en huisvesting;
 • scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel