Vacature

Docent INFT/informatica

24-40 uur (0,6-1,0 fte)

15-25 lesuren

Ichthus College - vmbo, havo en/of vwo - Veenendaal

Werkzaamheden

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020/2021 zijn we op zoek naar een docent voor het geven van INFT (informatietechnologie) aan het vmbo en informatica aan havo en/of vwo, Het betreft een vacature voor het verzorgen van ongeveer 15 tot 25 lesuren per week.

Wat wij vragen

Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij

  • een relevante onderwijsbevoegdheid heeft op het gebied van informatietechnologie of aanverwante vakgebieden dan wel de bereidheid om die te behalen. De vakgebieden zijn o.a.: Algemene begrippen uit de ICT, (Web)design, Media, Hardware (Arduino, Micro:Bit, Esp32), Game Design, Programmeren en Databases;
  • veel affiniteit heeft met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van IT en die weet om te zetten in de lespraktijk van de genoemde vakken;
  • de creativiteit bezit om voor een belangrijk deel de eigen lessen te ontwikkelen en/of bestaand materiaal te arrangeren in samenwerking met collega's;
  • over uitstekende pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;
  • coachende vaardigheden heeft om leerlingen te ondersteunen in zelfstandigheid en samenwerken;
  • innovatieve ideeën heeft voor de invulling van het vak.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.

Wat wij bieden

Inschaling van de functie vindt plaats conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel