Vacature

Preventiewerker

16-20 uur (0,4-0,5 fte)

Greijdanus - alle Greijdanus-vestigingen - Zwolle

Werkzaamheden

Per direct zijn wij op zoek naar een preventiemedewerker inzake fysieke en sociale veiligheid voor alle vier onze vestigingen. Het gaat in eerste instantie om een vacature van 0,2 wtf. Deze kan vanaf september 2020 worden uitgebreid tot maximaal 0,5 wtf. 

Basistaken

 • Opstellen en periodiek actualiseren van het overzicht van alle risico’s inzake de fysieke veiligheid van zowel personeel als leerlingen en de sociale veiligheid van het personeel binnen de vestigingen;
 • Bewaken en het periodiek actualiseren van het plan van aanpak gebaseerd op die risico-overzichten;
 • Opstellen van procedures en instructies rond arbo en veiligheid;
 • Geven van voorlichting en onderricht op veiligheidsbewustzijn;
 • Optreden als arbo-contactpersoon binnen en buiten de vestigingen;
 • Onderhouden en bewaken van de incidentenregistratie op de vestigingen;
 • Melden, onderzoeken en analyseren van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties;
 • Organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV) op de vestigingen;
 • Op grond van de wettelijke verplichting onderzoeken van en inzichtelijk maken van de psychosociale arbeidsbelasting van het personeel;
 • Optreden als contactpersoon voor de arbodienst en de arbeidsinspectie;
 • Adviseren van en nauw samenwerken met de arbo-stuurgroepen en de stuurgroep BHV op de vestigingen;
 • Adviseren van en afstemmen met:
 1. de vestigingsdirecteuren;
 2. het hoofd P&O inzake de werkomstandigheden en de psychosociale arbeidsbelasting van het personeel;
 3. het hoofd H&FZ inzake de veiligheid in en rond de gebouwen;
 4. de zorgcoördinator voor de leerlingen inzake de fysieke en sociale veiligheid voor de leerlingen;
 • Adviseren van en samenwerken met de verschillende medezeggenschapsraden.

Wat wij vragen

We zoeken een persoon met competenties en vaardigheden op Hbo-niveau, die aantoonbare affiniteit heeft met veiligheid en arbeidsomstandigheden en/of bereid is zich hierin verder te ontwikkelen.

Basiskennis van- en inzicht in

 • Organisatie- en productieprocessen en de daaraan verbonden risico’s;
 • De te nemen maatregelen om die risico’s te verminderen en te voorkomen;
 • Managementtechnieken om veranderingen binnen de organisatie tot stand te kunnen brengen;
 • Relevante arbo-wet- en regelgeving;
 • Partijen die van belang zijn inzake arbo en veiligheid, zowel binnen als buiten de organisatie;
 • De mogelijke ondersteunende diensten van (arbo)deskundigen;
 • De organisatiestructuur- en cultuur;
 • Actuele ontwikkelingen op het gebeid van arbo en veiligheid;
 • Communicatiemethoden, zowel schriftelijk als mondeling;

Basisvaardigheden

 • Analyseren, inschatten en benoemen van de risico’s op het gebied van arbo en veiligheid en van voor de organisatie relevante maatregelen;
 • Wetgeving omzetten in voor de organisatie relevante toepassingen;
 • Analyseren van de organisatiestructuur- en cultuur;
 • Samenwerken en afstemmen met relevante personen en groepen binnen en buiten de organisatie;
 • Opstellen en implementeren van concrete verbeteringen inzake arbo en veiligheid;
 • Mensen motiveren, stimuleren en meenemen in veranderingen die voor de arbo en veiligheid noodzakelijk zijn binnen de vestigingen;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren;
 • Onderhouden van relevantie relaties en netwerken;
 • Organiseren van processen en van trainingen;
 • Schriftelijk en mondeling duidelijk en accuraat communiceren.

Onze school is een gereformeerde leer- en leefgemeenschap. Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek zullen we je vragen om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar zelf aan gaat bijdragen.

Wat wij bieden

 • Begeleiding van een extern adviesbureau;
 • Een inwerk- en inleesperiode tot en met augustus 2020;
 • De mogelijkheid jezelf te professionaliseren op het gebied van arbo en veiligheid door middel van passende opleidingen en/of trainingen;
 • De mogelijkheid mee te denken over en werken aan arbo en veiligheid binnen onze vestigingen;
 • Een uitdagende baan in een organisatie in beweging en ontwikkeling;
 • Inschaling in schaal 8 van de cao VO;
 • Overige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel